Anglų Lietuvių žodynas

Anglų


Lietuvių
"

"My family" translation. - Teksto ape šeimą vertimas.

1

11th - 20th - 11-as - 20-as 13 pounds for each. - 13 svarų už kiekvieną. 1st - 10th - 1-as - 10-as

2

20 irregular verbs. - 20 netaisyklingųjų veiksmažodžių.

3

3 EU for one. - 3 eurai už vieną. 30th - 100th - 30-as - 100-is 33 dollars altogether. - Iš viso 33 doleriai.

4

43 lats for everything. - Už viską 43 latai.

9

964767330 - 964767330 965521098 - 965521098 967749022 - 967749022 968045923 - 968045923

A

A - A a backache - nugaros skausmas a bad cough - stiprus kosulys a banana split - bananų desertas a bathrobe - chalatas a beard - barzda a bee sting - bitės įgėlimas a beefsteak - jautienos kepsnys a bet - lažybos a board - lenta a bottle of water - vandens butelis a boy - berniukas a bride - nuotaka a bridesmaid - pamergė a bridesman - pabrolys a bucket shop - pigių skrydžių bilietų parduotuvė a builder - statybininkas a camera - fotoaparatas a campsite - stovyklavietė a car - automobilis a cassette recorder - magnetofonas a CD player - kompaktų grotuvas a cherry - vyšnia a child - vaikas a Christmas tree - Kalėdų eglutė a clock - laikrodis a cold - peršalimas a computer - kompiuteris a couple of hours - porą valandų a credit card - kreditinė kortelė A cup of hot tea. - Puodelis karštos arbatos. a day - diena a dessert - desertas a dictionary - žodynas a discount - nuolaida a doctor - gydytojas, daktaras a double room - dvivietis kambarys a dress - suknelė a dress code - aprangos kodas a family - šeima a few - mažai a few times - keletą kartų a fishmonger’s - žuvies parduotuvė a flat - butas a foot - pėda a footballer - futbolininkas a good salary - geras atlyginimas a goose - žąsis a groom - jaunikis a heart attack - infarktas a highlighter - markeris a hike - žygis a hoover - siurblys a househusband - vyras, atliekantis namų ruošą a housewife - namų šeimininkė a hundred - šimtas a job interview - darbo pokalbis a job with good promotion prospects - darbas su gera paaukštinimo pareigose perspektyva a key - raktas a keyboard - klaviatūra a landscape - kraštovaizdis a laptop - nešiojamasis kompiuteris a lawyer - teisininkas, advokatas a letter - raidė, laiškas a little - nedaug, keletas a lot of - daug a low fat diet - neriebus maistas a magazine - žurnalas a man - vyras, žmogus a matchmaker - piršlys a million - milijonas a minute - minutė a minute ago - prieš minutę a moon - mėnulis a morning coat - fraką primenantis švarkas a mouse - pelė, kompiuterinė pelė a moustache - ūsai a nap - trumpas miegas a notebook - sąsiuvinis a nurse - medicinos sesuo, slaugė a pain in - skaudėti a paper clip - sąvaržėlė a passenger - keleivis a pen - parkeris a pencil - pieštukas a pencil sharpener - drožtukas a plumber - santechnikas, vandentiekio darbininkas a police officer - policininkas a post box - pašto dėžė a presentation - prezentacija a pun - žodžių žaismas, kalambūras a rash - išbėrimas a return ticket - bilietas pirmyn ir atgal a rubber - trintukas a ruler - liniuotė a rushing river - srauni upė a safety box - seifas a salary - atlyginimas a sandwich - sumuštinis a scoop of ice cream - kaušelis ledų a screen - ekranas a sheep - avis a shop assistant - pardavėjas a shopping list - pirkinių sąrašas a singer - dainininkas a single room - vienvietis kambarys a single ticket - bilietas į vieną pusę a snowshoe - sniegbačiai a sore throat - skaudėti gerklę a soup - sriuba a stamp - pašto ženklas a starter - užkandis a stomachache - pilvo skausmas a suitcase - lagaminas a sun - saulė a temperature - temperatūra a terrible headache - siaubingas galvos skausmas a thief - vagis a thousand - tūkstantis a toast - skrebutis a tooth - dantis a top - viršutinis drabužis a traffic jam - eismo spūstis/grūstis a tram - tramvajus a trap - spąstai, pelėkautai a travel agent - kelionių agentas a trouser press - kelnių lyginimo spaustuvas a van - autobusiukas, furgonas a violin - smuikas a visitor - svečias, lankytojas a wallet - piniginė a watch - rankinis laikrodis a wedding cake - vestuvinis tortas a week - savaitė a widow - našlė a widower - našlys a window seat - vieta prie lango a woman - moteris abbrevation - sutrumpinimas about - apie, maždaug, arti above - viršuje, aukščiau, virš accept - priimti, sutikti, pritarti accident - atsitikimas, atvejis accommodation - būstas account - sąskaita banke account number - sąskaitos numeris accountant - buhalteris, finansininkas accredited - pripažintas, priimtas accurate - tikslus, kruopštus ache - skausmas achievement - pasiekimas achievements - pasiekimai across - skersai, anapus, į kitą pusę active - aktyvus actor - aktorius, dalyvis, veikėjas actress - aktorė, artistė actually - iš tikrųjų, tikrai add - sudėti add or plus - sudėti Adrian - the weather boy. - Adriano pranešimas. Adrian No. 1 monologue. - Adriano monologas Nr. 1. Adrian No. 2 monologue. - Adriano monologas Nr. 2. Adrian No. 3 monologue. - Adriano monologas Nr. 3. adult - suaugęs, subrendęs adults - suaugusieji adventure - nuotykis adventure film - nuotykių filmas advertise - reklamuoti advertisement - reklama advice - patarimas afraid - bijoti, išsigandęs after - po, paskui, už afternoon - popietė again - vėl, dar against - prieš ago - prieš agree - sutikti, pritarti agree – agreed - sutikti, sutarti - sutiko, sutarė ahead - priekyje, į priekį aim - taikytis air conditioning - oro kondicionierius air hostess - stiuardesė aircraft - orlaivis airline tickets - aviabilietai airlines - oro linijos airport - oro uostas All right? - Ar viskas gerai? allergy - alergija almost - beveik, vos ne alone - vienas, vienišas alongside - šalia already - jau also - irgi, taip pat, be to always - visada Am I lost? - Ar aš pasiklydau? amateur - mėgėjas ambitious - siekiantis tikslų among - tarp (tarp didesnio daiktų ar dalykų skaičiaus) amount - kiekis, mastas, apimtis an accountant - buhalteris, finansininkas an actor - aktorius, dalyvis, veikėjas an actress - aktorė, artistė an aisle seat - vieta prie praėjimo an armchair - fotelis an auctioneer - aukcionatoriai, (iš)varžytojai an e-mail - elektroninis laiškas an e-mail address - elektroninio pašto adresas an egg - kiaušinis an electrician - elektrikas, elektrotechnikas an email - elektroninis paštas an engineer - inžinierius, technikas an envelope - vokas an exorbitant bill - plėšikiška sąskaita an experience - patirtis an extract - ištrauka an ironing board - lyginimo lenta an only child - vienturtis anchovies - ančiuviai and - ir And you? - O kaip tu/jūs? angry - piktas, susierzinęs animal - gyvūnas annoy - erzinti annoyed - suirzęs annoying - erzinantis another - kitas, dar vienas answer - atsakymas, replika appear - atrodyti, pasirodyti appear – appeared - pasirodyti - pasirodė appear, look, seem - atrodyti apple - obuolys apples - obuoliai apply for - kreiptis ar parašyti prašymą dėl appointment - paskyrimas, susitarimas susitikti approximately - apie apricot juice - abrikosų sultys April - balandis architect - architektas (-ė) Are they at home? - Ar jie yra namuose? Are they coming to visit her? - Ar jie atvyksta jos aplankyti? Are you a doctor? - Ar jūs gydytojas? Are you cold? - Ar tau šalta? Are you planning to finish the project on time? - Ar jūs ketinate baigti projektą laiku? Are you ready? - Ar tu pasirengęs? Are you right? - Ar tu teisus? Are you well? - Ar esi sveikas? armchair - fotel around - aplink(ui), netoliese arrange - (su)rengti, (su)organizuoti arrival - atvykimas arrival time - atvykimo laikas arrivals - atvykstantys traukiniai art - piešimas As I said. - Kaip ir sakiau. asleep - miegantis assumptions - prielaidos asthma - astma astounded - apstulbęs astronomically - astronomiškai at all - visai, visiškai at Christmas - per Kalėdas at Easter - per Velykas at eight on Saturday - aštuntą valandą šeštadienį at eleven thirty - pusę dvylikos at home - namie at midnight - vidurnaktį at night - naktį at present - šiuo metu at quarter to five - be penkiolikos penktą at seven o'clock - septintą valandą at ten o`clock - dešimtą valandą at that time - tuo metu at the cafe - kavinėje at the end of the week / month / year - savaitės gale / mėnesio gale / metų gale at the hotel reception - dialogas registratūroje at the moment - šiuo momentu at the office - kabinete at the present moment - šiuo momentu at the restaurant - restorane at the station - stotyje at the weekend - savaitgalį at this time last week - šiuo metu praėjusią savaitę at this time yesterday - šiuo metu vakar at weekends - savaitgaliais athlete - sportininkas, atletas athletics - atletika attention - dėmesys, atidumas attic - palėpė attractive - patrauklus/patraukli August - rugpjūtis aunt - teta Aurora Borealis (the Nothern lights) - šiaurės pašvaistė Aušra's monologue No. 1. - Aušros monologas Nr. 1. Aušra's monologue No. 2. - Aušros monologas Nr. 2. Aušra's monologue No. 3. - Aušros monologas Nr. 3. author - autorius autumn - ruduo available - pasiekiamas, prieinamas, laisvas avoid - (iš)vengti, išsisukinėt awful - bjaurus

B

B - B back - nugara bacon - kumpis baker’s - duonos parduotuvė ballroom dancing - sportiniai šokiai bananas - bananai bank - bankas bank charge - banko mokestis bank manager - vietos banko valdytojas bank transfer - banko pavedimas bargain - derėtis basil - bazilikas basketball - krepšinis bath - vonia bathroab - chalatas bathrobes - chalatas bathroom - vonios k. arba pirtis bazaar - turgus be - was / were - been - būti be about somewhere - būti netoliese be against - būti prieš be at something - būti užsiėmusiam be away somewhere - būti išvykusiam be back - grįžti be behind - atsilikti be down - sumažėti be for something - palaikyti be into something - mėgti be married - būti vedusiam, ištekėjusiai be on - veikti, būti įjungtam, būti rodomam be out of something - nebeturėti, baigtis be out somewhere - būti išvykusiam be over - baigtis be up - keltis, kilti, vykti be up to somebody - priklausyti nuo kažko be with somebody - būti su kažkuo beach - paplūdimys, pliažas, pajūris beads - karoliai bear - meška beard - barzda beat - ritmas beautiful - gražus, puikus, nuostabus because - nes, kadangi, todėl, kad bed - lova bedroom - miegamasis bee - bitė beer - alus before - anksčiau begin - began - pradėti - pradėjo begin - began - begun - pradėti beginning - pradžia behaviour - elgsena, elgesys behind - Beijing - Pekinas Beijing is the capital of China. - Kinijos sostinė yra Pekinas. Belfast - Belfast believe - tikėti belong to - priklausyti kam below - žemiau belt - diržas Berlin - Berlynas beside - šalia, ties, prie best price - geriausia kaina better - geresnis, tinkamesnis between - tarp beyond - anapus, už; išskyrus, be bicycle - dviratis big - didelis / didelė bigger salary - didesnis atlyginimas bike route - dviračių takelis bikini - bikinis bill - sąskaita biology - biologija bird - paukštis biscuits - sausainiai black - juodas blanket - vilnonė antklodė, apklotas blister - pūslė blizzard - pūga blood - kraujas blood pressure - kraujospūdis blood test - kraujo tyrimas blouse - palaidinė blue - mėlyna blues - bliuzas boar - kiaulė boarding card - įsėdimo / įlipimo kortelė boarding pass - įlaipinimo bilietas boat - valtis, laivas, kateris body - kūnas bonus - premija book - iš anksto užsakyti book a holiday - book a holiday book store - knygų parduotuvė, knygynas book the flight - užsakyti skrydį booking a hotel - dialogas užsakant viešbutį boots - ilgaauliai batai boring - nuobodus bottom - dugnas, apačia bowling - boulingas box - dėžė, boksuotis boxers - vyriškos trumpikės boxing - boksas bra - liemenėlė bracelet - apyrankė brave - drąsus, narsus bread - duona break - (su)laužyti, (su)daužyti break - broke - laužyti break - broke - broken - laužti, nutraukti breeze - švelnus vėjelis bride - nuotaka, jaunoji bright - šviesus bring - atnešti, atvežti, pristatyti Britain - Didžioji britanija broad shoulders - platūs pečiai brooch - sagė brother - brolis brother-in-law - svainis, dieveris brown - ruda browsing - žiūrinėjimas bruise - sumušimas build - statyti, nutiesti, kurti build - built - built - statyti build – built - statyti - statė buildings - pastatai burn - apdegimas, nu(si)deginimas bus only - tik autobusams bus shelter - dengta autobusų stotelė bus station - autobusų stotis business - reikalas, verslas business area - verslo vieta Business Machines. Can I help you? - pokalbis telefonu nr. 2 busy - užimtas but - bet But I watch news every day. - Bet žinias žiūriu kiekvieną dieną. butcher’s - mėsinė butter - sviestas buy - bought - bought - pirkti buy a new batery for the car - nupirkti naują automobilio akumuliatorių buy one get one free - vieną perki antras nemokamai Buy one, get one free. - Vieną perki, antras nemokamai. buy – bought - pirkti by / near / near to - netoli, arti, šalia by the way - beja Bye - viso bye bye - viso gero Byelorussia - Baltarusija byte - baitas

C

C - C cabbage - kopūstas calm - ramus camping - stovyklavimas can - galėti Can I have a wake-up call? - Ar galite mane pažadinti ryte? Can I help you, Miss? - Ar galiu jums kuo padėti, panele? Can I try it on? - Ar galiu tai pasimatuoti? Can I try them on? - Ar galiu tai pasimatuoti? Can you learn 100 words per day? - Ar gali išmokti 100 žodžių per dieną? cancer - vėžys can‘t - negalėti capital - sostinė car wash - automobilių plovykla Cardiff - Cardiff cardigan - megztinis careful - atsargus, rūpestingas carefully - atsargiai, atidžiai, rūpestingai careless - neatsargus, nerūpestingas carpet - kilimas carriage - keleivinis vagonas; karieta carry the boxes - panešti dėžes cash machine - bankomatas cashier - kasininkas casual clothes - kasdieniai, paprasti drabužiai cat - katė catch - gaudyti catch - caught - pagauti, spėti catch - caught - caught - pagauti, spėti catch a train - spėti į traukinį ceiling - lubos centimeter - centimetras century - šimtmetis / amžius cereal - dribsniai, javai, grūdai certain - tikras, įsitikinęs, neabejojantis certainly - žinoma, tikrai chair - kėdė challenging work - viliojantis, reikalaujantis visų jėgų darbas chance - šansas, galimybė change - grąža, pasikeitimas changeable - oras gali būti nepastovus changeable or unsettled - nepastovus charge - mokestis; (ap)kaltinti cheap - pigus check – checked - patikrinti - patikrino check-in - registracija check-in time - registracijos laikas cheese - sūris chef - virėjas, (-a) chemistry - chemija cheque - čekis chequebook - čekių knygelė cherry - vyšnia chess - šachmatai chicken - višta, viščiukas, vištiena chickenpox - vėjaraupiai child - vaikas childcare - vaikų priežiūra darbo metu children - vaikai children's wear - vaikiški drabužiai children’s laptop - nešiojamasis kompiuteris vaikams child`s bedroom - vaiko miegamasis chillies - čili pipirai China - Kinija chinese - kinas chocolate - šokoladas choose - (iš)rinkti, pa(si)rinkti chose - choose antra forma Christmas - Kalėdos Christmas carol - Kalėdinė giesmė Christmas Eve - kūčios christmas presents - kalėdinės dovanos church - bažnyčia cinema - kinas, kino teatras circle - ratas, apskritimas, skritulys city - miestas (didelis) classical music - klasikinė muzika clean the windows - išvalyti langus clerk - darbuotojas clever - sumanus, gabus, protingas close - arti esantis, artimas; uždaryti close the window - uždaryti langą close to home - arti namų clothes - drabužiai coal - anglis coat - paltas cocoa - kakava code - kodas coffee - kava coin - moneta collocation - žodžių junginys colour - spalva; atspalvis, tonas Colour set. - Spalvų pavadinimai. colours - spalvos come - ateiti, atvykti, atvažiuoti come - came - ateiti, atvykti come - came - come - ateiti come round – came round - užeiti - užėjo comfortable - patogus, jaukus commission - komisinis common themes - panašios, bendrinės temos ar atvejai communication - bendravimas compare - (pa)lyginti, (su)gretinti compartment - kupė competition - varžybos complete - visas, pilnutinis, pilnas complimentary - duodamas nemokamai complimentary coffee - nemokama kava computer game - kompiuterinis žaidimas concussion - smegenų sukrėtimas condition - būklė conduct - diriguoti ir elgtis confidence - pasitikėjimas confident - pasitikintis confirm - patvirtinti confuse - painioti, supainioti confused - sumišęs consider - manyti, svarstyti contain - turėti savyje contestant - varžovas continental climate - žemyninis klimatas cook - virti corner - kampas, užkampis correct - teisingas, teisus Correct! - teisingas, teisus cotton wool - vata couch - sofa cough mixture - mikstūra nuo kosulio could - galėti Could I have still, please? - Norėčiau negazuoto vandens Could you do me a favour? - Gal gali padaryti man paslaugą? Could you do me favour? - Ar galėtum padaryti paslaugą? Could you give me a lift, please? - Ar galėtum pavėžėti? Could you give me a lift? - Gal gali mane pavėžėti? Could you help me? - Ar galėtum padaryti paslaugą? Could you tell me...? - Ar galėtum pasakyti...? couldn‘t - negalėti counter - banko langelis country - šalis country music - kantri muzika courage - drąsa, narsa cousin - pusbrolis / pusseserė cow - karvė cram – crammed - susigrūsti - susigrūdo cramps - spazmai crazy - pamišęs, beprotiškas,kvailas credit card - kreditinė kortelė cricket - kriketas crockery - porcelianiniai indai cross-country - krosas cucumber - agurkas curious - smalsus curly - garbanoti currency - valiuta, pinigai currency exchange - valiutos keitykla current account - einamoji sąskaita curtains - užuolaidos customer - pirkėjas, klientas, užsakovas customs - paprotys cut - pjautinė žaizda cut - cut - cut - perpjauti, apkirpti cut – cut - pjauti - pjovė cute - gražus, žavus, mielas cycling - važinėjimas dviračiu, dviračių sportas cyclist - dviratininkas Czech Republic - Čekija

D

D - D Daily routines - dienos veiksmai dance - šokti dance music - šokių muzika dangerous - pavojingas dark - tamsus dark skin - tamsi oda darts - smiginis daughter - duktė daughter-in-law - marti David's monologue. - Davido monologas. deal - sutinku dear - brangus death - mirtis debit card - debeto kortelė decade - dešimtmetis December - gruodis decide - nuspręsti, nutarti decide – decided - nutarti - nutarė decimal - dešimtainis decimetre - decimetras deduce - padaryti išvadą deep - gilus definition - apibrėžimas definitions - apibrėžimai delayed - uždelstas delicious - nepaprastai skanu depart - išvykti depart – departed - išvykti - išvyko department - skyrius departure - išvykimas departure time - išvykimo laikas departures - išvykstantys traukiniai depend on - priklausyti nuo ko describe - aprašyti, apibūdinti description - apibūdinimas dessert - desertas devil’s dozen - velnio tuzinas diabetes - cukraligė Dialogue about sport. - Dialogas apie sportą. Dialogue at the doctors. - Lankytis pas gydytoją (dialogas). Dialogue at the railway station. - Dialogas traukinių stotyje. Dialogue at the restaurant. - Dialogas restorane. Dialogue No. 1, lesson 10. - Dialogas Nr. 1, lesson 10. Dialogue No. 1, lesson 11. - Dialogas Nr. 1, 11 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 13. - Dialogas Nr. 1, 13 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 15. - Dialogas Nr. 1, 15 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 16. - Dialogas Nr. 1, 16 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 18. - Dialogas Nr. 1, 18 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 19. - Dialogas Nr. 1, 19 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 20. - Dialogas Nr. 1, 20 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 23. - Dialogas Nr. 1, 23 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 24. - Dialogas Nr. 1, 24 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 25. - Dialogas Nr. 1, 25 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 27. - Dialogas Nr. 1, 27 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 28. - Dialogas Nr. 1, 28 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 29. - Dialogas Nr. 1, 29 pamoka. Dialogue No. 1, lesson 30. - Dialogas Nr. 1, 30 pamoka. Dialogue No. 2, lesson 10. - Dialogas Nr. 2, 10 pamoka. Dialogue No. 2, lesson 16. - Dialogas Nr. 2, 16 pamoka. Dialogue No. 2, lesson 24. - Dialogas Nr. 2, 24 pamoka. Dialogue No. 2, lesson 25. - Dialogas Nr. 2, 25 pamoka. Dialogue No. 2, lesson 29. - Dialogas Nr. 2, 29 pamoka. Dialogue No. 3, lesson 10. - Dialogas Nr. 3, 10 pamoka. Dialogue No. 3, lesson 24. - Dialogas Nr. 3, 24 pamoka. Dialogue with foreigner. - Dialogas su užsieniete. Dialogues at the shop. - Dialogai parduotuvėje. Dialogues in the street. - Dialogai gatvėje. diarrhoea - viduriavimas Did he talk about me? - Ar jis apie mane kalbėjo? Did you borrow my book? - Ar tu pasiskolinai mano knygą? difference - skirtumas different - skirtingas, nepanašus difficult - sunkus, varginantis dining car - vagonas –restoranas dining room - valgomasis dinner - pietūs direct flight - tiesioginis skrydis direction - kryptis, pusė dirty - purvinas, nešvarus disappear - (pra)dingti disappointed - nusivylęs discussion - (ap)svarstymas, aptarimas disease - liga dish - dubuo, patiekalas distance - atstumas, nuotolis dive - nardyti divide by - dalinti diving - nardymas divorce - skyrybos divorced - išsiskyrę do - did - done - daryti do a course - mokytis kursą do aerobics - užsiimti aerobika do athletics - užsiimti atletika do exercise - daryti mankštą do exercises - daryti pratimus do homework - daryti namų darbus do the housework - daryti namų ruošos darbus do the shopping - apsipirkti do the washing - skalbti do the washing up - plauti indus do yoga - užsiimti joga Do you have any debts? - Ar jūs turite kokių nors įsiskolinimų? Do you know...? - Ar žinai...? Do you understand me? - Ar tu mane supranti? do – did - daryti doctor - gydytojas, daktaras dog - šuo dog sledging - šunų traukiamos rogutės domestic obligations - šeimyniniai įsipareigojimai don`t like - nemėgti don‘t eat on the bus - nevalgykite autobuse don‘t jump - nešokinėkite don‘t smoke - nerūkykite don‘t swim - neplaukiokite door - durys double - dvigubas double room - dvivietis kambarys double-decker bus - dviaukštis autobusas downtown - miesto centras, prekybinė/komercinė miesto dalis dozen - tuzinas dozens - daugybė drag - tempti dragon - drakonas drapery - audiniai draw - drew - drawn - piešti draw – drew - piešti dress - suknelė, drabužis dress up - pasipuošti dressing gown - chalatas drink - drank - drunk - gerti drink – drank - gerti drive - drove - driven - vairuoti, vežti drive – drove - vairuoti drizzle - dulksna drought - sausra duck - antis, antiena during - per, metu

E

E - E each - kiekvienas eagle - erelis ear - ausis earache - ausies skausmas early - anksti earn one‘s living - užsidirbti pragyvenimui earrings - auskarai earth - sausuma, žemė east - rytai easy - lengvas, nesunkus eat - ate - valgyti eat - ate - eaten - valgyti edge - kraštas, briauna Edinburgh - Edinburgas efforts - pastangos egzema - egzema eight - aštuoni eight hundred and fifty - 850 eighteen - aštuoniolika eighty - aštuoniasdešimt electric shock - elektros smūgis electrical appliances - elektros prekės electrician - elektrikas, elektrotechnikas elephant - dramblys eleven - vienuolika embarrass - varžyti, trikdyti emergency - kritinė būklė emergency room - priėmimo kambarys employee - darbuotojas employer - darbdavys engineer - inžinierius, technikas England - Anglija english - anglas enough - pakankamai, užtektinai enter - įeiti enter PIN number - Įveskite PIN numerį enthusiastic - entuziastingas entrance - įėjimas envelope - vokas, apvalkalas epilepsy - nuomaris, epilepsija especially - ypač, itin Estonia - Estija et cetera, etc - ir taip toliau Europe - Europa European Union - Europos sąjunga evening - vakaras eventually - galų gale, pagaliau ever - kada nors every - kiekvienas every day - kiekvieną dieną every night - kiekvieną naktį every week - kiekvieną savaitę ex-husband - buvęs vyras ex-wife - buvusi žmona exact - tikslus exactly - tiksliai example - pavyzdys excellent - puiku except - išskyrus, be excess - perteklius, perviršis exciting - jaudinantis, įdomus executive room facilities - verslo klasės kambario patogumai exercises - pratimai expect - tikėtis expensive - brangus experience - patirtis explain - (pa)aiškinti explanation - paaiškinimas explorer - tyrinėtojas expressly - tiksliai, aiškiai extensive - platus, didelis extreme - nepaprastas, ypatingas eye - akis eyebrow - antakis

F

F - F face - veidas facilities - paslaugos, patogumai factory worker - gamyklos darbuotoja/darbuotojas faint - nualpti, (nu)alpimas fair - šviesūs faithful - ištikimas, patikimas fall - fell - fallen - kristi fall – fell - kristi familiar - (gerai) žinomas, pažįstamas Family - šeima family members - šeimos nariai family name - pavardė famous - garsus, gerai žinomas fancy - madingas, prašmatnus far - toli faraway - tolimas fare - mokestis už važiavimą fast - greitas, greitai fast food - greitas maistas fasten our seat belts - užsisegti saugos diržus father - tėtis Father Christmas - Kalėdų senelis father-in-law - uošvis, šešuras fax - faksas February - vasaris feed - fed - fed - maitinti feed – fed - maitinti feel - jausti feel - felt - felt - jausti feel like - norėti feel – felt - jausti - jautė feet - pėdos feminine - moteriškas ferry - keltas festival - šventė fever - karščiavimas fifteen - penkiolika fifty - penkiasdešimt figure skating - figūrinis čiuožimas Fill in this form. - Užpildykite šią anketą. fill in your application form - užpildyti anketą finally - galų gale, pagaliau find - (su)rasti find - found - rasti find - found - found - surasti, užtikti Fine, thank you. - Ačiū, gerai. finger - pirštas fire - ugnis; uždegti first - pirmas (-a) first floor - antras aukštas first of all - pirmiausia fish - žuvis fit - geros formos five - penki five o`clock - penkios valandos five point two - penki kablelis du flat - butas flight - skrydis flight attendant - aptarnaujantis asmuo floating market - plūduriuojantis turgus flood - potvynis floor - grindys arba aukštas flour - miltai flower - gėlė flowers - gėlės flu - gripas fly - flew - flown - skristi fly – flew - skristi fog - rūkas folk music - laudies muzika follow - sekti; eiti, vykti (po ko) follow advice - laikytis patarimų food - maistas, maisto produktai football - futbolas footballer - futbolininkas footware - avalynė footwear - avalynė for ages - seniai for warmth - šilumai foreign currency - užsienio valiuta foreign languages - užsienio kalbos forest - miškas forget a friend - pamiršti draugą forget – forgot - pamiršti fork - šakutė forty - keturiasdešimt four - keturi four hundred - keturi šimtai fourteen - keturiolika fox - lapė fraction - trupmena fracture - lūžis France - Prancūzija french - prancūzas fresh - šviežias fresh fruit - šviežias vaisius Friday - penktadienis friend - draugas friendly - draugiškas frightened - išsigandęs frightening - bauginantis fringe benefits - papildomos lengvatos frog - varlė From - fruit - vaisiai full board - su maitinimu full-time job - darbas pilnam etatui fun - smagumas, džiaugsmas, malonumas future - būsimasis (laikas)

G

G - G gale - vėtra game - žaidimas garden - sodas, daržas garlic - česnakas gate - vartai geese - žąsys gender - lytis general manager - vyriausias vadovas/vadybininkas generous - dosnus gentle - švelnus, geras genuine leather - tikra oda german - vokietis Germany - Vokietija get - got - gauti - gavo get - got - got - gauti get in - patekti, įeiti get into - patekti, įeiti get off - išlipti get off the train - išlipti iš traukinio get on - įlipti get on the train - įlipti į traukinį get onto - įlipti get or take a train - keliauti traukiniu get out of - išlipti get tired – got tired - pavargti gigabyte - gigabaitas giraffe - žirafa girl - mergaitė girlfriend - mergina give - duoti, suteikti give a lift to the station - pavežti iki stoties glad - patenkintas, džiugus glasses - akiniai glassware - stikliniai indai gloves - pirštinės go - went - važiuoti, eiti go - went - gone - eiti go abroad - vykti į užsienį go by bike - važiuoti dviračiu go by bus - važiuoti autobusu go by car - važiuoti automobiliu go by motorbike - važiuoti motociklu go by plane - skristi lėktuvu go by tube / underground - važiuoti metro go cycling - važinėti dviračiu go on foot - eiti pėsčiomis go running - bėgioti go shopping - apsipirkti go swimming - plaukioti golf - golfas good - geras, (-a) good - looking - gražiai atrodantis good afternoon - Laba diena good bye - viso gero good day - geros dienos Good day / Good afternoon - Laba diena good evening - labas vakaras Good job! - Šaunuolis! Good luck! - Sėkmės! good morning - labas rytas good night - labos nakties gourmet meals - gurmaniški patiekalai grand - didelis grandfather - senelis grandmother - močiutė grandparents - seneliai grapefruit - greipfrutas grapes - vynuogės grass - žolė gray - žili graze - įdrėskimas great - puiku, puikus Great Britain - Didžioji britanija great grandfather - prosenelis great grandmother - prosenelė green - žalia greengrocer’s - daržovių ir vaisių parduotuvė grocer’s - maisto parduotuvė groom - jaunasis, jaunikis ground - žemė, dirva ground floor - pirmas aukštas grow - augti, didėti grow - grew - grown - augti grow – grew - augti - augo guarantee - garantija guess - (at)spėti, spėlioti guest - svečias Guest from China. - Svečias iš Kinijos. gym - sporto salė gymnastics - gimnastika

H

H - H haberdashery - galanterija hail - kruša hair - plaukai hair dryer - plaukų džiovintuvas half board - maitinimas su pusryčiais ir vakariene half price - pusė kainos hall - koridorius ham - kumpis hammer - plaktukas hamster - žiurkėnas hand baggage - rankinis bagažas hand luggage - rankinis bagažas handbag - rankinė handball - rankinis handle - rankena; tvarkyti handsome - gražus (vyras) happy - laimingas, linksmas hard - kietas, sunkus hard-working - darbštus hardly - beveik ne, vos vos hardly ever - beveik niekada hare - triušis Has he bought you a trip? - Ar jis nupirko tau kelionę? hat - skrybėlė hate - neapkęsti, nemėgti haunting - klaidžiojantis, įstringantis į atmintį haunting melodies - įsimintinos melodijos have - turėti have - had - had - turėti have a bath - praustis vonioje Have a good time. - Gerai praleiskite laiką. Have a nice day and take care, Pauly... - Atsisveikinimo dialogas Have a nice day. - Geros dienos. Have a nice time with English lessons... - Atsisveikinimo dialogas. Have a nice time. - Gerai praleiskite laiką. Have a nice weekend. - Gero savaitgalio. have a shower - praustis po dušu have a wash - nusiprausti have breakfast - pusryčiauti have brothers or sisters - turėti brolių ar seserų have children - turėti vaikų have dinner - vakarieniauti have lunch - pietauti have supper - lengvai vakare užkąsti have – had - turėti hay fever - šienligė he - jis he is - jis yra He is - Is he? - Jis yra - Ar jis yra? He is in his late thirties. - Jam gerokai per 30. he was - jis buvo head - mušti galva sviedinį head injury - galvos sužalojimas headscarf - skara health - sveikata healthy - sveikas hear - girdėti hear - heard - heard - girdėti hear – heard - girdėti - girdėjo heart attack - širdies smūgis heated bathroom floor - šildomos vonios grindys heaven - dangus Heavens! - O Dieve! heavy - sunkus, smarkus heavy metal - sunkusis metalas heavy rain - smarkus lietus hell - pragaras hello - labas Hello everyone! - Sveiki visi! Hello. Can I help you? - pokalbis telefonu nr. 1 helpful - paslaugus her - jos Here is your key-card. - Štai jūsų raktas-kortelė. Here you are. - Prašau. hi - sveikas Hi everyone. - Sveiki visi. hide - hid - hidden - slėptis hide – hid - slėpti high heels - aukštakulniai batai high speed train - greitaeigis traukinys highlighter - markeris, žymeklis hire a car - išsinuomoti mašiną his - jo history - istorija hit - įmušti hit - hit - hit - smogti, suduoti, pataikyti hit – hit - trenkti - trenkė hobby - mėgstamas užsiėmimas hold - held - held - išlaikyti, palaikyti hold – held - turėti - turėjo home - namo/į namus home sweet home - mielieji namučiai honest - sąžiningas honey - medus honour - garbė, šlovė horrible - labai bjaurus horse - arklys horse racing - žirgų lenktynės hosiery - kojinės, puskojinės hospital - ligoninė house - namas household appliances - buities, namų, ūkio reikmenys housework - namų ruoša How about you? - O kaip tau? How are you keeping? - Kaip laikaisi? How are you? - Kaip tu/jūs laikotės? How do you do? - Kaip tau sekasi? How does he drive? - Kaip jis vairuoja? How far is it to Kaunas from here? - Koks atstumas ar kaip toli nuo čia iki Kauno? How fast were you driving? - Kokiu greičiu tu važiavai? How is life? - Kaip gyvenimas? How long did it take you? - Kiek laiko tau užtruko? How long does it take you to get to work? - Kiek laiko tau užima nuvykti į darbą? How long has he been here? - Kaip ilgai jis čia buvo? How much are they? - Kiek jie kainuoja? How much does it cost? - Kiek tai kainuoja? How much does the fuel cost? - Kiek kainuoja kuras? How much is it? - Kiek tai kainuoja? How much money do you spend on clothes? - dialogas nr.3 How often do you write home? - Kaip dažnai rašai namo? How often? - Kaip dažnai? How old is your brother? - Kiek metų tavo broliui? How soon can you get there? - Kaip greit gali ten nuvykti? however - vis dėlto, tačiau huge - milžiniškas, didžiulis hundred - šimtas hurt - hurt - hurt - sužaloti, įžeisti hurt – hurt - susižeisti husband - vyras

I

I - I I - I am - aš esu I am - Am I? - Aš esu – Ar aš esu? I am a student. - Aš esu studentas / studentė. I am a teacher. - Aš esu mokytojas / mokytoja. I am from Lithuania. - Aš esu iš Lietuvos. I am from London. - Aš esu iš Londono. I am from Vilnius. - Aš esu iš Vilniaus. I am Lithuanian. - Aš esu lietuvis / lietuvė. I can speak English - Aš galiu kalbėti angliškai I can‘t complain. - Negaliu skųstis. I couldn't drive - negalėjau vairuoti I don't like getting up early. - Man nepatinka anksti keltis. I don‘t like still. - Man nepatinka negazuotas. I go jogging - aš bėgioju (mankštinantis) I hardly ever watch horror movies. - Aš beveik niekada nežiūriu siaubo filmų. I have only a cup of coffee in the morning. - Ryte, tik išgeriu puodelį kavos. I like to be one of them. - Man patinka būti vienu iš jų. I live close to here. - Aš gyvenu netoliese. I live on the first floor. - Aš gyvenu antrame aukšte. I live on the ground floor. - Aš gyvenu pirmame aukšte. I live on the second floor. - Aš gyvenu trečiame aukšte.. I live on the third floor. - Aš gyvenu ketvirtame aukšte. I never have breakfast. - Aš niekad nepusryčiauju. I reckon - aš manau I remember. - Aš prisimenu. I see - Aš matau. I sink. - Aš skęstu. I think. - Aš galvoju. I usually arrive at the office a bit late. - Paprastai atvykstu į ofisą truputį pavėlavęs. I was - aš buvau I will put you through. - Aš jus sujungsiu. ice dancing - šokiai ant ledo ice hockey - ledo ritulys idea - mintis, idėja identification number - identifikacijos numeris imagine - įsivaizduoti immediately - tučtuojau important - svarbus, reikšmingas impossible - neįmanomas improve - (pa)gerinti, (pa)tobulinti in - prielinksnis - viduje In (the) autumn - rudenį in (the) spring - pavasarį in (the) summer - vasarą in (the) winter - žiemą in a bank - banke in addition - be to, dar in August - rugpjūtį in December - gruodį in front of - priešais in November - lapkritį in order to - tam, kad in rush hour - piko valandomis In Spain people have dinner much later than in Lithuania. - Ispanijoje žmonės vakarieniauja gerokai vėliau nei Lietuvoje. in the lake - ežere in the morning - ryte in the nightclub - naktiniame klube in the river - upėje include - turėti (savyje), apimti included in the price - įskaičiuota į kainą income - pajamos, uždarbis indeed - iš tikrųjų, tikrai indigestion - skrandžio veiklos sutrikimas indirect questions - netiesioginiai klausimai individually controled - individualiai valdomas infection - infekcija influence - įtaka, poveikis information technology - informacinės technologijos inoculation - skiepijimas insect bite - vabzdžių įkandimas inside - vidus, vidinis insignificant - nereikšmingas instant - staigus instead - vietoj to instead of you - vietoj tavęs (jūsų) intensive care unit - intensyviosios priežiūros skyrius inter-city train - tarpmiestinis traukinys interest rate - palūkanų norma interesting - įdomus interesting and challenging work - idomus ir viliojantis, reikalaujantis visų jėgų darbas international flight - tarptautinis skrydis internet access - interneto prieiga Interview No. 1, lesson 11. - Interviu Nr. 1, 11 pamoka. interviewee - kandidatas (į darbą, vietą) interviewer - žmogus, imantis interviu investigate - tirti invitations - pakvietimai Ireland - Airija irish - airis ironing board - lyginimo lenta irritate - erzinti, dirginti Is breakfast included? - Ar pusryčiai įeina į kainą? Is he at work? - Ar jis yra darbe? Is he from Russia? - Ar jis yra iš Rusijos? Is it a dog? - Ar tai šuo? Is service included? - Ar aptarnavimo mokestis įskaičiuotas? Is she an actress? - Ar ji aktorė? Is she shy? - Ar ji drovi? It - jis / ji It is - tai yra It is - Is it? - Jis/Ji yra – Ar jis/ji yra? it is cloudy - debesuota, apsiniaukę It is cold. - Šalta. It is hot. - Karšta. It is not very polite. - Tai nėra labai mandagu. it is raining - lyja it is snowing - sninga It isn't very warm. - Nėra labai šilta. it was - jis/ji buvo (negyviems daiktams ir gyvūnams) it was too slippery - buvo per slidu It's frosty - pašalę, apšerkšniję It's quite cold. - Ganėtinai šalta. italian - italas Italy - Italija its - jo (niekatrosios) it`s chilly - šaltoka, šalta it`s cloudy - debesuota it`s cold - šalta It`s cold. - Šalta. it`s cool - vėsu it`s fogg - ūkanota, rūkas it`s foggy - ūkanota it`s frosty - pašalę, apšerkšniję It`s hot - karšta It`s hot. - Karšta. it`s misty - miglota it`s raining - lyja it`s snowing - sninga it`s stormy - audringa it`s sunny - saulėta it`s warm - šilta it`s wet - drėgna it`s windy - vėjuota it‘s above zero - pliusinė temperatūra it‘s below zero - minusinė temperatūra it‘s clearing up - giedrėja it‘s cold and damp - šalta ir drėgna it‘s dark - apsiniaukę it‘s dull - apsiniaukę It‘s on the house. - Nemokamai. Šeimininkas vaišina. it‘s overcast - apsiniaukę it‘s pouring - smarkiai lyti (pilti kaip iš kibiro) I`m afraid. - Aš bijau. I`m frozen. - Esu sušalęs. I‘ve got a backache. - Man skauda nugarą. I’d rather not say. - Aš verčiau nesakysiu.

J

J - J jacket - švarkas, striukė jam - džemas January - sausis jazz - džiazas jeans - džinsai jewellery - juvelyriniai dirbiniai job - darbas job interviews - darbo pokalbiai job priorities - darbo prioritetai journey - kelionė journeys - kelionės joy - džiaugsmas judge - teisėjas; teisti, nagrinėti juice - sultys July - liepa jumper - megtinzis June - birželis just - ką tik

K

K - K keep - kept - kept - laikyti Keep it in your mind. - Turėk tai omeny. keep well - būk sveikas keep – kept - laikyti - laikė keeps changing - nuolat keičiasi kerchief - skarelė key - raktas, klavišas, mygtukas kick - spirti kind - malonus, meilus kinds of transport - transporto rūšys kitchen - virtuvė kitten - kačiukas knee - kelis knickers - moteriškos kelnaitės knife - peilis knock – knocked - pabelsti - pabeldė know - žinoti know - knew - žinoti - žinojo know - knew - known - žinoti knowledge - išmanymas, žinios

L

L - L ladies underwear - moteriški apatiniai drabužiai ladies wear/outfit - moteriški drabužiai land - žemė language - kalba large - didelis, stambus last night - vakar vakare arba vakar naktį late - vėlus, vėlai late in January - Sausio pabaigoje late shipment - pavėluotas išsiuntimas lately - pastaruoju metu later - vėliau Latvia - Latvija laundry service - skalbimo paslaugos lawnmowers - žoliapjovės lawyer - teisininkas, advokatas lazy - tingus leaflets - informaciniai lapeliai learn - learnt - learnt / learned - išmokti learn - learnt / learned - išmokti - išmoko leather goods - odos dirbiniai leave - išvykti, iškeliauti, išeiti leave - left - left - palikti, išeiti leave – left - palikti legal services - teisinės paslaugos legal servises - teisinės paslaugos lend - lent - lent - skolinti lend – lent - paskolinti - pasiskolino length - ilgis Leonardo letter (Lorri reading). - Leonardo laiškas (skaito Lorri). Leonardo letter. - Leonardo laiškas. let - let - let - leisti, išleisti Let me pay half - Leisk man apmokėti pusę let – let - leisti - leido Let's go ahead! - Pirmyn! Let's learn together! - Mokykimės kartu! Let's start. - Pradėkime. letter - raidė, laiškas lettuce - salotos (daržovė) Let`s continue. - Tęskime. let`s go - eikime, važiuokime let`s sing - padainuokime let`s speak - pakalbėkime Let‘s split the bill - Pasidalinkime sąskaitą liar - melagis library - biblioteka lift - liftas light - šviesa, lengvas lightning - žaibas lightning, traffic poles - apšvietimo, kelio stulpai like - mėgti, patikti lingerie - moteriškas apatinis trikotažas lion - liūtas liqueur - likeris liquid - skystis listen - klausyti(s) Lithuania - Lietuva lithuanian - lietuvis little - mažas, nedidelis, truputis live - gyventi, tiesioginė transliacija living room - svetainė loan - paskola lobby - vestibiulis local flight - vietinis skrydis local newspaper - vietinis laikraštis local time - vietos laikas logically - logiškai London - Londonas long holidays - ilgos atostogos long hours - ilgos darbo valandos look after - prižiūrėti look forward - nekantriai laukti look into - tirti look on - stebėti lose - lost - pamesti lose - lost - lost - prarasti love - mylėti, patikti lucky - laimingas, nešantis laimę luggage - bagažas lumps - gumulai luxury - prabanga lyrics - dainos žodžiai

M

M - M mad - pamišęs, pakvaišęs Made in China - pagaminta kinijoje magnetic key system - magnetinė raktų sistema maid service - kambarinės paslaugos main - pagrindinis/svarbiausias dalykas maintain eye contact - išlaikyti akių kontaktą make - made - made - daryti make a bed - pasikloti lovą make a cake - iškepti pyragą make a film - sukurti filmą make a mistake - padaryti klaidą make a noise - triukšmauti make a note - pasižymėti make a phone call - paskambinti make a reservation - užsakyti iš anksto make an appointment - susitarti dėl susitikimo make me an offer - siūlyk savo kainą make the salad - padaryti salotų make – made - gaminti make-up counter - kosmetika man - vyras, žmogus manageress - vedėja, valdytoja many - daug, daugelis many times - daug kartų March - kovas marital status - šeimyninė padėtis marriage - santuoka martial arts - kovos menai masculine - vyriškas masseur - masažistas matchmaker - piršlys Mathematics (Maths) - matematika May - gegužė may be - gali būti may – may not - gali - negali maybe - galbūt, gal mean - turėti galvoje, reikšti measles - tymai measure - (iš)matuoti meat - mėsa mechanic - mechanikas medical examination - medicininė apžiūra medicine - vaistai medium rare - vidutiniškai iškeptas meet - met - met - sutikti meet – met - susitikti - susitiko melody - melodija memory - atmintis men - vyrai men's wear - vyriški drabužiai mens underwear - vyriški apatiniai drabužiai mention - paminėti Merry Christmas - linksmų Kalėdų Merry Christmas! - Linksmų kalėdų! meteorologically - meteorologiškai mice - pelės middle - vidurys might – might not - gali - negali migraine - migrena milk - pienas millinery - moteriškos skrybėlės Mind your own business. - Nekišk nosies ne į savo reikalus. mine - mano mini-bar - mini baras minibus - mikroautobusas minus - atimti mirror - veidrodis miss a train - pavėluoti į traukinį misspelt - parašomas su klaidomis mistake - klaida mittens - kumštinės pirštinės mockingly - pašaipiai Monday - pirmadienis money - pinigai monkey - beždžionė month - mėnuo moon - mėnulis morning - rytas mortgage - nekilnojamojo turto įkeitimas Moscow - Maskva mostly - dažniausiai mother - mama mother-in-law - uošvė, anyta motor racing - automobilių lenktynės motorcycle - motociklas mountain - kalnas moustache - ūsai mouth - burna move – moved - judėti - judėjo mozzarella cheese - mozzarella sūris multiply by - dauginti multiply by or times - dauginti mumps - kiaulytė museum - muziejus mushrooms - grybai music - muzika musical styles - muzikos stiliai My - mano My colleague David writes projects for other companies as well. - Mano bendradarbis Deividas rašo projektus kitoms įmonėms taip pat. My family. - Tekstas apie šeimą. My friend Shirley plays the guitar in a jazz band. - Mano draugė Shirley groja gitara jazo grupėje. My name is Joly. - Mano vardas Joly. My name is Pauly. - Mano vardas Pauly. my name is... - mano vardas... My name`s Joly. - Mano vardas Joly. My name`s Pauly. - Mano vardas Pauly.

N

N - N name - vardas Names of the Months. - Mėnesių pavadinimai. Nationality - narodowość natives - vietiniai, čiabuviai nature - gamta, prigimtis naughty - išdykęs nausea - pykinimas neat - švarus, tvarkingas necessary - būtinas, neišvengiamas necklace - vėrinys need - reikėti neighbourhood - kaimynystė neighbours - kaimynai nephew - sūnėnas never - niekada never say never - niekada nesakyk niekada new - naujas New Year - Naujieji metai New Year`s Eve - naujametis vakaras next - kitas next to - šalia, greta nice - mielas nice colleagues - malonūs kolegos nice collegues - malonūs kolegos Nice day, isn't it? - Graži diena, ar ne? Nice to meet you too. - Ir man malonu susipažinti. Nice to meet you. - Malonu susipažinti. niece - dukterėčia nightdress - naktiniai marškiniai nine - devyni nine hundred and ninety nine - 999 nine o`clock - devynios valandos nine thousand and six hundred - 9600 nineteen - devyniolika ninety - devyniasdešimt no - ne no doubt - be abejonės no smoking - nerūkoma No sugar. - Be cukraus. No, I'm not. No, you aren't... - Trumpi neigiami atsakymai noise - triukšmas non-stop flight - skrydis be persėdimo normally - paprastai north - šiaurė Northern Ireland - Šiaurės Airija nosebleed - kraujavimas iš nosies not allowed - neleistina Not at all. - Nėra už ką. not busy - nedaug žmonių Not so bad, thanks. - Ačiū, neblogai. Not so well. - nelabai gerai not very often - nedažnai Not very well - nelabai gerai Not very well, thank you. - Nelabai gerai, ačiū. Not yet. - Dar ne. notes and coins - banknotai ir monetos nothing - niekas, nieko notice - pastebėti, pranešimas November - lapkritis now - dabar nudge - stumtelėti number - numeris, skaičius Numbers from 1 - 10 - skaičiai nuo 1 - 10 nurse - medicinos sesuo, slaugė

O

O - O observe - stebėti obviously - akivaizdu occur - atsitikti, įvykti ocean - vandenynas October - spalis odeng - odeng (sriuba) Of course! - Žinoma! of medium build - vidutinio sudėjimo of medium height - vidutinio ūgio offer - pasiūlymas often - dažnai Oh, isn't it cold? - Argi nešalta? okay - gerai old - senas olives - alyvuogės olympic - olimpinis on - ant on board - į lėktuvą on Monday morning - pirmadienio rytą on Saturday night - šeštadienio naktį on the first floor - antrame aukšte on top - ant viršaus on Wednesday evening - trečiadienio vakare on your behalf - jūsų vardu once - vieną kartą once a day - kartą per dieną once more - dar kartą one - vienas one o`clock - pirma valanda onion - svogūnas only - vienintelis open - atidaryti open – opened - at(s)idaryti - at(s)idarė opera - opera opinion - nuomonė, pažiūra opportunity - proga, galimybė opposite - priešingas, priešprieša or - arba oranges - apelsinai organization - organizacija organs - organai ir vargonai Other prepositions. - Kiti išsireiškimai. our - mūsų outbid - kelti kainą, pasiūlyti didesnę kainą outdoor activities - veikla lauke outside - iš išorės, iš lauko over - virš, per oversight - neapsižiūrėjimas, apsirikimas overweight - apkūnus, stambus own - nuosavas owner - savininkas ox - jautis o`clock - valanda

P

P - P paintings - paveikslai pants - vyriškos trumpikės paper clip - sąvaržėlė paradise - rojus parents - tėvai Paris - Paryžius part-time job - darbas pusei/ne visam etatui participate - dalyvauti pass - perduoti Passing through the customs. - Pokalbis muitinėje. passport - pasas past - būtasis (laikas) Paste simple tale. - Istorija. patient - pacientas Pauly daily routine. - Pauliaus dienos rutina. pay - paid - sumokėti - sumokėjo pay - paid - paid - mokėti pay by debit card or cheque - mokėti debetine kortele arba čekiu pay for the taxi - sumokėti už taxi pay in cash - mokėti grynaisiais pinigais pay the electricity bill - sumokėti sąskaitą už elektrą paying-in slips - įmokos blankas payment - mokėjimas peaceful - ramus, taikingas pencil - pieštukas penknife - kišeninis peiliukas people - tauta, žmonės peppers - pipirai perfect - puiki, tobula perfume - kvepalai perhaps - galbūt, gal perks - priedai person - žmogus, asmenybė personal strengths - asmeninės stiprybės personal weaknesses - asmeniniai trūkumai persuade - įtikinti pet - augintinis Phone conversation. - Telefoninis pokalbis phone parents - paskambinti tėvams physical education (PE) - fizinis lavinimas physics - fizika pick up - pakelti pick up / put down - pakelti, padėti pick up tickets - pirkti bilietus picture - paveikslas, piešinys, nuotrauka pictures - paveikslai pineapple - ananasas pineapple juice - ananasų sultys pink - rausva place - vieta, patalpinti plain - neišvaizdus plant - augalas, (pa)sodinti plants - augalai plaster - pleistras plate - lekštė platform - peronas, pakyla, platforma play basketball - žaisti krepšinį play chess - žaisti šachmatais play football - žaisti futbolą play golf - žaisti golfą play table tennis - žaisti stalo tenisą play tennis - žaisti tenisą play volleyball - žaisti tinklinį Please - prosić Pleasure - przyjemność plumber - santechnikas, vandentiekio darbininkas plural form - daugiskaitos forma plus - sudėti point - kablelis poisoning - apsinuodijimas Poland - Lenkija pole - lenkas police officer - policininkas polite - mandagus ponder - mąstyti pop music - popmuzika porter - portjė possess, own - turėti possible - galimas, įmanomas possibly - galbūt, įmanoma posters - plakatai potato - bulvė potentially - gali būti pottery - moliniai, keramikiniai dirbiniai practice - praktika, (pri)taikymas praise - pagyrimas prawns - krevetės pre-intermediate english course - "Prieš vidutinis" anglų kalbos kursas prefer - labiau mėgti, teikti pirmenybę Preposition - to. - Išsireiškimai su "to". Prepositions - in, at. - Išsireiškimai su in, at. prescription - receptas present - esamasis (laikas) presentation - prezentacija pressure - spaudimas, įtampa pretty - gražus, dailus previous experience - ankstesnė patirtis private bathroom - atskira vonia probably - turbūt, tikriausiai produce - gaminti professional - profesionalus professor - profesorius promise - pažadas promotion - paaukštinimas pareigose provide - palaikymas, parama provides - suteikia public transport - viešasis transportas publicly - viešai punctual - punktualus punk - pankrokas puntcual - punktualus puppy - šuniukas purple - violetinė put on - apsivilkti put – put – put - padėti pyjamas - pižama

Q

Q - Q quarter - ketvirtis question - klausimas quickly - greitai, skubiai quiet - ramus, tylus quit one‘s job - išeiti iš darbo

R

R - R rabbit - triušis, triušiena rail - bėgiai railway station - traukinių stotis rainbow - vaivorykštė raincoat - lietpaltis rap - repas rare - su krauju (kepsnys) rarely - retai rash - išbėrimas raspberry - avietė rat - žiurkė raw - žalias, nevirtas reach - pasiekiamumas; pasiekti read - read - read - skaityti read – read - skaityti ready - pasiruošęs, pasirengęs; ruošti realize - suvokti, suprasti, įgyvendinti reasonable sum - prieinama suma receipt - čekis, kvitas receive - gauti, priimti recently - neseniai, pastaruoju metu reception - registratūra, priimamasis receptionist - registratorė, registratorius recognise - (at)pažinti recognize - pažinti red - raudona referee - teisėjas refuse - at(si)sakyti reggae - regis register - svečių knyga relationship - giminystė, savitarpio santykiai relatives - giminės Relax and have fun. - Atsipalaiduokite ir mėgaukitės. relaxed - atsipalaidavęs relaxing - atpalaiduojantis reliable - patikimas remember - prisiminti repair the broken window - sutvarkyti sudaužytą langą repeat - karoti Repeat please. - Pakartok prašau. Repeat, please. - Pakartok, prašau. replace - (pa)keisti, išstumti reply - atsakyti require - (pa)reikalauti, įsakyti reservation - rezervacija respect - pagarba, pagarbumas respect and courtesy - pagarba ir mandagumas restaurant - restoranas result - rezultatas retire for the night - apsistoti nakvynei retired - išėjęs į pensiją return ticket - bilietas pirmyn ir atgal ride a bike - važiuoti dviračiu right - teisybė, teisus, dešinė ring - žiedas; skambutis ring - rang - skambėti river - upė road - kelias, plentas road work ahead - priekyje kelio darbai roads - keliai rock music - rokas Rome - Roma roof - stogas room - kambarys room key - kambario raktas room number - kambario numeris room service - kambarių aptarnavimas Rou presentation. - Rou prisistatymas. Rou story. - Rou istorija. route - maršrutas route number - maršruto numeris rowing - irklavimas ruler - liniuotė, valdovas rules may vary - taisyklės gali keistis run - run - run - bėgti run – ran - bėgti running - bėgimas runny nose - sloga rush hour - piko valandos Russia - Rusija russian - rusas

S

S - S safety box - seifas sailing - buriavimas salad - salotos (patiekalas, mišrainė) salmon - lašiša salt free diet - maistas be druskos sandals - basutės sandwich - sumuštinis, sluoksniuotoji konstrukcija Santa Claus - Kalėdų senelis satellite TV - palydovinė TV satisfaction - pasitenkinimas satisfied with - patenkintas (kuo) satisfied with your job - patenkintas darbu Saturday - šeštadienis sauce - padažas, užpilas saucer - lėkštelė, lėkštutė sausages - dešrelės save - apginti, apsaugoti vartus save – saved - (su)taupyti - (su)taupė savings - santaupos savings account - taupomoji sąskaita say - said - said - sakyti say – said - pasakyti - pasakė scales - svarstyklės scared - išsigandęs scared of heights - bijoti aukščio scarf - šalikas school bus - mokyklinis autobusas science - mokslas scientist - mokslininkas scissors - žirklės scotch - škotiškas viskis Scotland - Škotija scottish - škotas sea - jūra seafood - jūros gėrybės seasons - metų laikai seat number - vietos numeris second - antras (-a) second floor - trečias aukštas see - matyti see - saw - seen - matyti see to the door - palydėti iki durų See you later. - Pasimatysime veliau. See you soon. - Iki greito. See you tomorrow. - Pasimatysime rytoj. See you. - Iki pasimatymo. see – saw - matyti seldom - retai self-employed - dirbantis sau, besiverčiantis privačia praktika sell – sold - parduoti sell – sold – sold - parduoti send – sent - siųsti send –sent – sent - siųsti sensitive - jautrus sentence - nuosprendis, sakinys separate - at(si)skirti, iš(si)skirti separated - išsiskyrę September - rugsėjis set of clothes - drabužių komplektas seven - septyni seven thousand - 7000 seventeen - septyniolika seventy - septyniasdešimt several - keli, keletas shake - shook - shaken - kratyti shake – shook - kratyti shampagne - šampanas sharp objects - aštrūs daiktai she - ji she is - ji yra She is - Is she? - Ji yra – Ar ji yra? she was - ji buvo sheep - avys shine - švytėjimas; šviesti, spindėti shirt - marškiniai shoes - batai shooting - šaudymas shopping - apsipirkimas short - trumpas shortly - netrukus shorts - šortai should - turėtum, turėtų should not - shouln’t - neturėtų shoulder - petys shout - šaukti, sušukti show - paroda; (pa)rodyti show – showed - parodyti show – showed – shown/showed - rodyti shower - liūtis shut - shut - shut - uždaryti shut – shut - uždaryti shuttle bus - maršrutinis autobusas sight - reginys, vaizdas sign here - pasirašykite čia signature - parašas silence - tyla; (nu)tildyti silly - kvailas silver - sidabras; sidabrinis similar - panašus simple - paprastas sing - sang - sung - dainuoti singer - dainininkas single father - vienišas tėvas single mother - vieniša motina single room - vienvietis kambarys single ticket - bilietas į vieną pusę Sink - skęsti sink - sank - sunk - skęsti sister - sesuo sister-in-law - brolienė, svainė, moša sit – sat - sėdėti sit – sat – sat - sėdėti sitting room - svetainė situation - padėtis, situacija six - šeši sixteen - šešiolika sixty - šešiasdešimt skate - čiuožti skating - čiuožimas skiing - slidinėjimas skilful - nagingas, sumanus skill - meistriškumas skin - oda skirt - sijonas sledge - rogės sleep - miegoti sleep – slept - miegoti sleep – slept – slept - miegoti sleeping compartment - miegamoji kupė slightly - truputėlį slim - lieknas slippers - šlepetės Slovakia - Slovakija slowly - lėtai small - mažas, nedidelis small coffee table - mažas kavos staliukas smart - gudrus, sąmojingas smart suit - puošnus, ne kasdienis kostiumas/kostiumėlis smell - užuosti, kvepėti snail - sraigė snake - gyvatė sneeze - čiaudulys snooker - biliardo rūšis snukeris snow - sniegas snowboarding - snieglenčių sportas so - taigi So am I - aš taip pat so far - ligi šiol so long - viso labo So so, thanks. - Ačiū šiaip sau. society - visuomenė, bendruomenė socks - kojinės sofa - sofa Soft - minkštas something - kažkas, kas nors (apie daiktus) sometimes - kartais son - sūnus son-in-law - žentas song - daina soon - greit(ai), netrukus sort out - išspręsti soul - siela Sounds nice. - Skamba gerai. south - pietūs, pietų kryptis soy souce - sojos padažas Sparkling for me - Man gazuoto sparkling wine - putojantis vynas speak - spoke - kalbėti speak - spoke - spoken - kalbėti special - ypatingas special features - ypatingi bruožai special offers - ypatingi pasiūlymai spectator - žiūrovas speech - kalba, pasisakymas speed limit 50 - greičio apribojimas 50km/h speed skating - greitasis čiuožimas Spell your name. - Ištarti savo vardą paraidžiui. spell – spelt/spelled – spelt/spelled - sakyti paraidžiui spend – spent - leisti (pinigus, atostogas) spend – spent – spent - išleisti splinter - rakštis spokesperson - atstovas/atstovė spaudai sport participants - dalyviai sportswear - sportiniai drabužiai sprain - sausgyslių patempimas spread - spread - spread - patiesti, išskleisti spread – spread - platinti, paskleisti spring - pavasaris square miles - kvadratinė mylia squirrel - voverė staff - personalas stairs - laiptai stand – stood - stovėti stand – stood – stood - stovėti standart room facilities - standartinio kambario patogumai statement - pareiškimas, tvirtinimas stationary - raštinės reikmenys stay in - būti namuose, niekur neiti stay in a hotel - apsistoti viešbutyje steal - stole - stolen - vogti steal – stole - vogti stepbrother - netikras brolis stepdaughter - podukra stepfather - patėvis stepmother - pamotė stepsister - netikra sesuo stepson - posūnis still mineral water - negazuotas mineralinis vanduo Still raining, eh? - Ką, vis dar lyja? sting - įgėlimas stockings - ilgos kojinės stomachache - pilvo/skrandžio skausmas store - parduotuvė story - pasakojimas Story in english. - Pasakojimas angliškai. Story in lithuanian. - Pasakojimas lietuviškai. straight - tiesus straightaway - nedelsiant strange - keistas; nepažįstamas strawberry - žemuogė, braškė street - gatvė strength - jėga, tvirtumas stroke - priepuolis strong - stiprus, energingas stuck - įstrigęs student - studentas / studentė study - darbo kambarys substract - atimti suddenly - staiga, netikėtai sugar - cukrus suggest - (pa)siūlyti; patarti suit - kostiumas suitcase - lagaminas suite of rooms - liukso kambariai summer - vasara sunburn - nudegimas nuo saulės Sunday - sekmadienis sunglasses - akiniai nuo saulės sunny spells - saulė pro debesis support - parama, palaikymas suppose - manyti, daryti prielaidą sure - žinoma, be abejo surgeon - chirurgas, (-ė) surgery - operacinė, priėmimo kambarys (amer.) surname - pavardė surprise - stebinti suspect - įtarti swallow - praryti; kregždė sweater - megztinis, nertinis sweatshirt - sportinis nertinis sweet - mielas, saldus sweetcorn - kukurūzai sweets - saldainiai swiftest - greičiausias swim – swam - plaukti swim – swam –swum - plaukti swimming - plaukimas swimming pool - baseinas swimming trunks - glaudės swimsuit - maudymosi kostiumas swollen glands - ištinusios tonzilės

T

T - T T-shirt - marškinėliai table - stalas tag questions - tikrinamieji klausimai take - took - imti take - took - taken - imti, paimti take a seat – took a seat - atsisėsti - atsisėdo Take care. - Laikykis. take off - nusivilkti, nusiauti takeaway - maistas išsinešimui tall - aukštas taste - ragauti, skonis tax - mokestis taxi stand - taksi stovėjimo aikštelė tea - arbata teach – taught - mokyti teach – taught – taught - mokyti teacher - mokytojas teeth - dantys tell - told - told - sakyti, pasakoti tell – told - papasakoti temperate climate - vidutinis klimatas temporary work - laikinas darbas ten - dešimt ten minutes - dešimt minučių tennis - tenisas terrible - siaubingas, baisus thank you - ačiū tau/jums thanks - ačiū (neoficialioje aplinkoje) that - tas / ta That is great! - Puiku! That sounds encouraging. - Tai skamba padrąsinančiai. That`s a good idea! - Puiki mintis! the best - geriausias the best candidates - geriausi kandidatai the bill - Sąskaita už maistą restorane the business development - verslo plėtojimo the cheapest - pigiausias The dog bit a girl. - Šuo įkando mergaitei. the eighteenth - aštuonioliktas the eighth - aštuntas the eightieth - aštuoniasdešimtas the eleventh - vienuoliktas the excessive bill - penelyg didelė sąskaita the fifteenth - penkioliktas the fifth - penktas the fiftieth - penkiasdešimtas the first - pirmas (-a) the fortieth - keturiasdešimtas the fourteenth - keturioliktas the fourth - ketvirtas the hundredth - šimtasis the job requirements - darbo sąlygos/reikalavimai the lightning - žaibas the main course - pagrindinis patiekalas the morning dress - trijų dalių kostiumas the morning suit - dieninis frako kostiumas the most expensive - brangiausias the nineteenth - devynioliktas the ninetieth - devyniasdešimtas the ninth - devintas the past participle - trečioji veiksmažodžio forma the past particle - trečioji veiksmažodžio forma the purpose - tikslas The same to you. - Tau to pačio. the second - antras (-a) the set menu - kompleksiniai pietūs the seventeenth - septynioliktas the seventh - septintas the seventieth - septyniasdešimtas the sixteenth - šešioliktas the sixth - šeštas the sixtieth - šešiasdešimtas The sun rises in the east and goes down in the west. - Saulė kyla rytuose, leidžiasi vakaruose. The teacher is always right. - Mokytoja visada teisi. the tenth - dešimtas the third - trečias (-a) the thirteenth - tryliktas the thirtieth - trisdešimtas the thunder - griaustinis the twelfth - dvyliktas the twentieth - dvidešimtas the twentieth century - dvidešimtas amžius the twenty-first century - dvidešimt pirmas amžius The United Kingdom - Jungtinė Karalystė the wedding - vestuvės the wine list - vynų sąrašas the worst - blogiausias theatre - teatras their - then - tada, tuo metu therefore - taigi, todėl thermometer - termometras these - šitie they - jie / jos they are - jie / jos yra They are - Are they? - Jie / jos yra – Ar jie / jos yra? they were - jie buvo think - galvoti think - thought - galvoti think - thought - thought - galvoti third - trečias (-a) thirteen - trylika thirty - trisdešimt this - šis, ši this is on me - aš vaišinu This way, Miss. - Prašau eiti čia, panele. those - tie, anie three - trys three hundred - trys šimtai three thousand eight hundred and forty nine - 3849 throw - mesti throw - threw - thrown - mesti throw – threw - mesti thumb - nykštys thunder - griaustinis Thursday - ketvirtadienis ticket - bilietas ticket office - bilietų kasa tidy - tvarkyti tie - kaklaraištis tiger - tigras tights - pėdkelnės time difference - laiko skirtumas time management - laiko valdymas times - dauginti tips - patarimai tired - pavargęs tiring - varginantis to afford - pajėgti, išgalėti, įstengti to appear - atrodyti, pasirodyti to be - būti To be - past simple tense. - To be asmenavimas, būtasis laikas. to be afraid of - bijoti (kažko) to be allergic to - būti alergiškam to be angry with - pykti (pyktis su kuo nors) to be bad at - būti negabiam to be going to do something - ketinti ką nors nuveikti to be good at - būti gabiam, gerai ką nors išmanyti to be ill - sirgti to be interested in - domėtis (kuo nors) to be late for - vėluoti į to be snoring - knarkti to be sorry about - apgailestauti (dėl kažko), gailėtis to be well - būti sveikam to bid - siūlyti kainą to book a hotel - užsisakyti viešbutį to book a room - užsakyti kambarį to book a table - rezervuoti staliuką to borrow - skolintis, pasiskolinti to bring - atnešti to buy - pirkti to celebrate - švęsti, iškilmingai paminėti to clean - valyti to clean the teeth - valytis dantis to close - uždaryti to come back home - grįžti į namus to come home early - anksti grįžti namo to come late - ateiti pavėluotai to cook dinner - pasigaminti vakarienę to cover - Padengti, uždengti to dance - šokti to decorate Christmas tree - puošti Kalėdų eglutę to do - daryti to do exercise - daryti mankštą to do exercises - daryti mankštą to do homework - daryti namų darbus to do shopping - apsipirkti to do the hoovering - siurbliuoti to do the housework - tvarkyti namus to do the ironing - lyginti to do the shopping - apsipirkti to do the washing - skalbti to do the washing up - plauti indus to dress up - apsirengti to drive a car - vairuoti mašiną to drive to work - važiuoti į darbą automobiliu to earn - užsidirbti to eat - valgyti to employ - pasamdyti to feel ill - sirgti to feel well - jaustis sveikam to finish work - baigti darbą to France - į Prancūziją to get - gauti to get back home - grįžti į namus to get scared - išsigąsti to get to work - nuvykti į darbą to get up - atsikelti to give - duoti to go - iść, jechać to go by train - vykti traukiniu to go camping - turistauti, stovyklauti to go to bed - eiti miegoti to go to work - vykti, važiuoti į darbą to have - turėti to have a bath - praustis vonioje ar pirtyje to have a cup of coffee - išgerti kavos to have a headache - skaudėti galvą to have a shower - praustis duše to have a vaccination - pasiskiepyti to have a wash - praustis to have breakfast - pusryčiauti to have dinner - valgyti vakarienę to have lunch - pietauti to have much work to do - turėti daug darbo to hide - pasislėpti to hitch-hike - keliauti autostopu to keep fit - palaikyti fizinę formą to learn - mokytis to leave - palikti to light - nušviesti to like - mėgti, patikti to listen - klausyti(s) to live - gyventi to make - priversti to make a bed - pasikloti lovą to make a cake - iškepti pyragą to make a mistake - padaryti klaidą to meet - susitikti To meet you online. - Susitikti internete. to open - atidaryti to order - užsakyti to Palanga - į Palangą to park - pastatyti automobilį to pass exams - išlaikyti egzaminus to play - žaisti to play basketball - žaisti krepšinį to put on clothes - apsirengti to put through - sujungti to rain heavily - smarkiai lyti to read - skaityti to read newspapers - perskaityti laikraščius to ride a scooter - vairuoti motorolerį to school - do szkoły to sell - parduoti to sit late - užsisėdėti, vėlai gulti to sleep - miegoti to sneeze - čiaudėti to speak - kalbėti to stuck in a traffic jam - užstrigti automobilių kamštyje to swim - plaukti to take a bus - važiuoti autobusu to take a taxi - važiuoti taksi to take up a sport - pasirinkti sportą to teach - mokyti to the bank - į banką to the cafe - į kavinę to the cinema - į kiną to the city centre - į miesto centrą to the lake - prie ežero to the railway station - į traukinių stotį to the restaurant - į restoraną to the sea - prie jūros to the shop - į parduotuvę to the theatre - į teatrą to their surprise - jų nuostabai to think - galvoti, manyti to travel - keliauti to tune the piano - derinti pianiną to wake up - pabusti, pažadinti to wash up - nusiprausti to watch the news on TV - pažiūrėti naujienas per televizorių to watch TV - žiūrėti televizorių to wish - linkėti to work - dirbti; į darbą to write - rašyti today - šiandieną together - drauge, kartu, bendrai tomorrow - rytoj tongue - liežuvis tonight - šįvakar, šiąnakt too big - per didelis too crowded - per daug apkrautas too many people - per daug žmonių too much noise - per daug triukšmo too small - per mažas toothache - dantų skausmas top quality - aukščiausia kokybė tornado - viesulas tourist bus - ekskursijų autobusas town - miestelis track - bėgių kelias, bėgimo takas traffic jam - eismo spūstis / grūstis traffic jams - automobilių kamščiai train - treniruoti trainers - sportiniai bateliai tram - tramvajus travel agency - kelionių agentūra travel agent - kelionės agentas travel broadens the mind - kelionės praplečia akiratį travel diary - kelionių užrašai travel insurance - kelionės draudimas tray - padėklas triangle - trikampis tribe - gentis trimester - trimestas triplets - trynukai trolley - vežimėlis trolley bus - troleibusas tropical climate - atogrąžų klimatas trouble - rūpestis, nemalonumas trouser press - kelnių lyginimo spaustuvas trousers - kelnės truth - teisybė try on - pasimatuoti Tuesday - antradienis turn off the engine - išjunkite variklį turn on / turn off - įjungti / išjungti turn right - sukite į dešinę TV - televizorius TV set - televizorius twelve - dvylika twelve point five - dvylika kablelis penki twenty - dvidešimt Twenty verbs, lesson 23. - 20 veiksmažodžių, 23 pamoka. Twenty verbs, lesson 24. - 20 veiksmažodžių, 24 pamoka. twice - du kartus twin room - dviejų lovų kambarys twins - dvynukai two - du typical - tipiškas, būdingas

U

U - U ugly - bjaurus, nemalonus Ukraine - Ukraina uncle - dėdė under - po underground train - metro traukinys understand - suprasti understand – understood - suprasti understand – understood – understood - suprasti unemployed - bedarbis unreliable - nepatikimas unsettled - oras gali būti nepastovus unusual - nepaprastas, neįprastas unusual clothes - neįprasti drabužiai upwardly-mobile - norintis/gebantis iškilti usually - paprastai

V

V - V vacancies - laisvos vietos vaccination - skiepijimas vacuum the carpet - išsiurbti kilimą value added tax - pridėtinės vertės mokestis (PVM) various - įvairus, skirtingas vase - vaza VAT – value added tax - pridėtinės vertės mokestis (PVM) vegetables - daržovės veil - nuometas Verbs, lesson 11. - Veiksmažodžiai, 11 pamoka. Very good! - Labai gerai! very hard - labai sunkus very often - labai dažnai very pale skin - labai šviesi oda Very well - labai gerai vest - liemenė village - kaimas Vilnius - Vilnius violent - smurtinis virus - virusas visiting hours - lankymo valandos visitor - lankytojas, svečias voice - balsas voice mail - balso paštas voices - balsai volleyball - tinklinis voluntary work - savanoriškas darbas vomit - vemti

W

W - W wage - darbo užmokestis, uždarbis waiting room - laukiamasis wake – woke – woken - pabusti Wales - Velsas walk - ėjimas; eiti wall - siena wallet - sulenkiama piniginė walnuts - graikiški riešutai want - norėti ward - ligoninės palata wardrobe - spinta warm - šiltas warranty - garantija Warsaw - Varšuva wash the car - nuplauti automobilį waste - švaistyti watch - laikrodis, stebėjimas, budėjimas Watch out! - Saugokis! Atsargiai! watch TV - žiūrėti televizorių watch your head - saugokite galvą watch your step - ženkite atsargiai water the flowers - palaistyti gėles waterfall - krioklys wavy - banguoti we - mes We are - mes esame We are - Are we? - Mes esame – Ar mes esame? We are students. - Mes esame studentai. We don't waste our time. - Mes nešvaistome laiko. We like good food. - Mums patinka geras maistas. We watch comedy films in the evenings. - Žiūrime komedijas vakarais. we were - mes buvome weakness - silpnumas weather and climate - oras ir klimatas web auction - internetinis aukcionas wedding - sutuoktuvės, vestuvės wedding vows - santuokos priesaika Wednesday - trečiadienis week - savaitė weigh - sverti(s), pasverti weird - nenormalus, keistas welcome - (pa)sveikinimas; sveikinti well - gerai well done - šaunuolis, gerai atlikta well-build - gerai sudėtas well-done - gerai iškeptas wellingtons - guminiai batai welsh - velsietis west - vakarai wet paint - ką tik nudažyta What about a cup of hot tea? - Ką manai apie puodelį karštos arbatos? What about you? - O kaip gi tu? What are her favourite free time activities? - Kokie jos mėgstami laisvalaikio užsiėmimai? What are you doing? - Ką veiki? What colour are her eyes? - Kokios spalvos jos akys? What did you buy? - Ką nusipirkai? What did you do at the weekend? - dialogas nr. 2 What did you do? - Ką darei? What do your neighbours do? - Kuo užsiima tavo kaimynai? What does he/she look like? - Kaip jis/ji atrodo? What does she do? - Kuo ji užsiima? What is he/she like? - Koks jis/ji yra? What is the time? - Kiek valandų? What is your name? - Koks tavo vardas? What is your nationality? - Kokia yra tavo tautybė? What nationality are you? - Kokios tautybės esi? What time does the train leave? - Kada išvyksta traukinys? What time is it? - Kiek valandų? What time? - Kelintą valandą? What's the weather like today? - dialogas nr. 1 What? - Kas? What`s the weather like? - Koks oras? What`s your job? - Koks tavo darbas? What`s your name? - Koks tavo vardas? What‘s the time? - Kiek valandų? wheelchair access - privažiavimas neįgaliesiems When does our train leave? - Kada išvyksta mūsų traukinys? When does she go to the English Classes? - Kada ji eina į anglų kalbos užsiėmimus? When does the president arrive? - Kada atvyksta prezidentas? When were you born? - Kada gimei? when you came - kai tu atėjai Where are the nearest toilets? - Kur yra artimiausias tualetas? Where are they? - Kur jie yra? Where are you from? - Iš kur tu esi? Where are your suitcases? - Kur yra mūsų lagaminai? Where do her in-laws live? - Kur gyvena jos giminaičiai iš vyro pusės? Where does he study? - Kur jis studijuoja? Where does he sudy? - Kur jis studijuoja? Where does she live? - Kur ji gyvena? Where is the bus station? - Kur yra autobusų stotis? Where is the post office? - Kur yra paštas? Where's she from? - Iš kur ji? Where? - Kur? whether - ar which - kuris, katras; kas Which dress should I buy? - Kurią suknelę man pirkti? whipped cream - plakta grietinėlė whisky - viskis white - baltas (-a) Who did you see? - Ką matei? Who do they work for? - Kam jie dirba? Who does she live with? - Su kuo ji gyvena? Whose? - Kieno? Why aren't you coming with us? - Kodėl tu neini kartu su mumis? Why does she have a Korean name? - Kodėl jos vardas korėjietiškas? Why? - Kodėl? wide - platus wife - žmona Will that be all, Miss? - Ar dar ko pageidautumėte, panele? win – won – won - laimėti wind - wound - wound - pūsti wind – wound - prisukti window - langas windsurfing - buriavimas su burlente winter - žiema wish - pageidauti with - z With pleasure. - Su malonumu. With sugar? - Su cukrumi? withdraw money - išsigryninti pinigus withdrawal slip - išmokos blankas without - be woman - moteris women - moterys word - žodis work - darbas, veikla worry - nerimauti would like - norėčiau would rather - mieliau Would you be so kind to tell me...? - Ar malonėtum pasakyti...? Would you like...? - Gal norėtumėte...? Would you like? - Ar norėtumėte? Would you mind telling me if...? - Ar jus galėtumėte pasakyti ar...? Would you show me...? - Ar parodytum...? wound - žaizda wrestle - eiti imtynių wrestling - imtynės write - rašyti write - wrote - rašyti write - wrote - written - rašyti write to a hotel - parašyti į viešbutį

X

X - X X-ray - rentgenas

Y

Y - Y Yeah, I suppose so. - Taip, aš manau taip. year - metai yellow - geltona yes - taip Yes, I am ready! - Taip, aš pasirengęs! Yes, I am. Yes, You are... - Trumpi teigiami atsakymai yesterday - vakar yesterday evening - vakar vakare yet - dar, jau you - tu / Jūs You are - tu / Jūs esate You are - Are you? - Tu esi (jūs esate) – Ar tu esi (ar jūs esate)? You are so easy to trip up. - Tave taip lengva suklaidinti. You are welcome. - Prašom. You aren’t allowed to park here. - Jums neleidžiama statyti automobilio čia. You dress very well. - Tu gražiai rengiesi. you were - jūs buvote youghurt - jogurtas young - jaunas your - tavo arba jūsų

Z

Z - Z zero - nulis