Anglų kalbos pamokos internetu

Nemokama pamoka PRADEDANTIEMS   Išbandyti

Nemokama pamoka PAŽENGUSIEMS     Išbandyti

Pradinis lygis

Pradinis anglų kalbos lygis A1 ir A2 yra skirtas žmonėms, kurie turi nedaug žinių arba visai nemoka anglų kalbos, kurie nori pradėti jos mokytis arba nori pagerinti esamas žinias.

1
Pirma pamoka

Pasisveikinimo frazės, abėcėle ir fonetiniai garsai.

2
Antra pamoka

Sužinosime kaip sveikintis ryte, dieną ir vakare. Taip pat išmoksime įvardžius.

3
Trečia pamoka

Išmoksime prisistatyti, paklausti pašnekovo vardo, iš kur jis arba ji yra.

4
Ketvirta pamoka

Išmoksime keletą šalių bei profesijų pavadinimų. "To be" asmenavimas esamajame laike.

5
Penkta pamoka

Kalbėsime apie namus ir susipažinsime su angliška konstrukcija 'There is', 'there are'.

6
Šešta pamoka

Pasakojimas apie butą. Susipažinsime su skaičiais nuo 1 iki 10 ir kelintiniais skaitvardžiais.

7
Septinta pamoka

Taisyklinga angliško sakinio konstrukcija bei veiksmažodžio - to be - asmenavimas (teigiama forma).

8
Aštunta pamoka

Susipažinsime su tautybėmis ir kalbomis. Veiksmažodžio "būti" klausiamoji forma.

9
Devinta pamoka

Skaičiai nuo 10 iki 20. Veiksmažodžio - to be - neigiama forma.

10
Dešimta pamoka

Kalbėsime apie metų laikus, savaitės dienas, užtvirtinsime beasmenį sakinį (It's ...).

11
Vienuolikta pamoka

Jūsų laukia spalvų gama, mėnesiai, daugiskaitos rašybos taisyklės bei anglų kalbos laikų sistema.

12
Dvylikta pamoka

Kalbėsime apie šeimą, šeimos narius. Sužinosime daug žodžių junginių su prielinksniais bei mokysimės sudaryti klausimus esamuoju paprastuoju (Present Simple) laiku.

13
Trylikta pamoka

Išgirsite tekstą apie šeimą. Praktikuositės sudaryti klausimus bei neiginius Present Simple laike.

14
Keturiolikta pamoka

Bendrausime Present Simple laiku, pakalbėsime apie įprastos dienos veiksmus.

15
Penkiolikta pamoka

Skaičiai. Kalbėsimės apie valandas, išmoksime paklausti - kiek valandų?

16
Šešiolikta pamoka

Kalėdos ir Naujieji metai bei valandos. Išmoksime Kalėdinių giesmių bei linkėti vieni kitiems mielų švenčių.

17
Septyniolikta pamoka

Maistas, dažnumo prieveiksmiai - visada, niekada itt bei klausimai prasidedantys - 'how often' ir 'do you like?'

18
Aštuoniolikta pamoka

Transportas, jo rūšys bei keliavimo būdai. Modalinis veiksmažodis - 'can' bei žodeliai 'this' ir 'that'.

19
Devyniolikta pamoka

Būdvardžiai, jų laipsniavimas, artikelio vartojimas. Išmoksime vartoti 'Would you like?'.

20
Dvidešimta pamoka

Žodžių junginiai 'much', 'many', 'a lot of', 'lots of' bei Past Simple tense laikas.

21
Dvidešimt pirma pamoka

Veiksmažodžio 'to be' vartojimas būtajame laike. Kelintiniai skaitvardžiai ir artikelių 'a' / 'the' rašyba.

22
Dvidešimt antra pamoka

Pokalbis telefonu. Būdvardžių palyginimas bei būtasis paprastasis laikas - Past Simple tense.

23
Dvidešimt trečia pamoka

Būtojo laiko taisyklingųjų veiksmažodžių tarimas bei prielinksniai.

24
Dvidešimt ketvirta pamoka

Išsireiškimai apie išvaizdą. Būsimasis paprastasis laikas ir netaisyklingi veiksmažodžiai bei laiko prielinksniai.

25
Dvidešimt penkta pamoka

'Have got' išraiška, žmonių charakteris ir klausimas - 'What is he/she like?'. Laikas - Present Continuous Tense.

26
Dvidešimt šešta pamoka

Kalbame apie Present Continuous laiką bei ketinimai, vartojant išraišką 'going to do something'.

27
Dvidešimt septinta pamoka

Žodžiai 'look', 'smell', 'feel', 'taste', 'sound'. Mokysimės jungti sakinius. 'Must' ir 'mustn't' vartojimas.

28
Dvidešimt aštunta pamoka

Žodis 'enough', 'tag questions', sveikata, prielinksniai. Įspėjamieji ženklai bei liepiamoji nuosaka.

29
Dvidešimt devinta pamoka

Žodžiai 'a little' ir 'a few', modalinis 'should', įvardžiai, bei žodžių 'one' ir 'ones' vartojimas.

30
Trisdešimta pamoka

'The' vartojimas, klausimai su 'who' ir 'what', prielinksniai ir Present Perfect – esamasis atliktinis laikas.

Pažengusių pamokos

Išmokę pažengusių B1 lygio pamokas sugebėsite skaityti ir suprasti paprastus tekstus bei sugebėsite bendrauti gerai žinomomis temomis. Tai vaizdžiai vadinamas "slenkstis" po kurio kalbą jau galėsite visai neblogai naudoti.

31
Trisdešimt pirma pamoka

Sveikinimosi etiketo subtilybes. Present Simple laikas ir veiksmo dažnumo žodžiai.

32
Trisdešimt antra pamoka

Šeimos nariai, giminės ir artimieji bei neiginių ir klausimų sudarymas paprastuoju esamuoju laiku.

33
Trisdešimt trečia pamoka

Esamasis tęstinis laikas – Present Continuous bei vietos prielinksniai ('at', 'in', 'on' itt.).

34
Trisdešimt ketvirta pamoka

Sužinosime, kada vietoj Present Continuous vartojama Present Simple laiko forma. Apsipirkimas.

35
Trisdešimt penkta pamoka

Past Simple, jo vartojimas, veiksmažodžių antrųjų formų rašymo ypatumai, klausimų sudarymas.

36
Trisdešimt šešta pamoka

Modalinių veiksmažodžių vartojimo subtilybės, pasimokysime kalbėti apie orą.

37
Trisdešimt septinta pamoka

Būtasis tęstinis laikas - Past Continuous ir judėjimą reiškiantys prielinksniai.

38
Trisdešimt aštunta pamoka

Skirtumas tarp 'interesting' ir 'interested', frazinio veiksmažodžio 'to be' vartojimas.

39
Trisdešimt devinta pamoka

Nagrinėsime esamąjį atliktinį laiką ir trečiąją veiksmažodžių formą. Mokysimės reikšti savo nuomonę.

40
Keturiasdešimta pamoka

Netaisyklingi veiksmažodžiai. Paprasto būtojo ir esamojo laiko vartojimas. Viešbučio rezervavimas.

41
Keturiasdešimt pirma pamoka

Dėmesį skirsime skaičiams, skaitvardžių darybai priešdėlių pagalba. Žodynas keliaujantiems lėktuvu.

42
Keturiasdešimt antra pamoka

Paprastasis būsimasis laikas. Mokysimės žodžių ir posakių, kurių prireiks keliaujant autobusu ar traukiniu.

43
Keturiasdešimt trečia pamoka

Mokysimės sudaryti netiesioginius klausimus. Pamokos svečią pamokysime virti cepelinus.

44
Keturiasdešimt ketvirta pamoka

Žodžiai ir posakiai, kurių gali prireikti pietaujant ar vakarieniaujant mieste.

45
Keturiasdešimt penkta pamoka

Tikrinamieji klausimai, pokalbis su svečiu iš Kinijos ir galvosūkis.

46
Keturiasdešimt šešta pamoka

Modalinių veiksmažodžių 'privalėti' ir 'reikėti' vartojimas bei žodynas apie tai, kas kaba spintoje.

47
Keturiasdešimt septinta pamoka

Žodžiai apie sveikatą. Pasimokysime duoti patarimus su modaliniu veiksmažodžiu 'should'.

48
Keturiasdešimt aštunta pamoka

Pasimokysime verslo žodyno bei pašnekėsime apie knygas ir skaitymą.

49
Keturiasdešimt devinta pamoka

Prieveiksmių sudarymas iš būdvardžių bei jų linksniavimas. Pokalbio palaikymas.

50
Penkiasdešimta pamoka

Esamasis atliktinis laikas, sporto žodynas bei pasimokysime, kaip pasakyti savo nuomonę.

Teminės pamokos

Pristatome Jums temines pamokas - Shopping, Travelling, Work, Family ir kitas.

51
Travelling 1

Kalbėsime apie keliones, užrezervuosime kambarį viešbutyje. Taip pat mokysimes naujų žodžių.

52
Travelling 2

Pokalbis su kelionių agentu ir skrydžio užsakymas į Ameriką, vizitas į ambasadą dėl vizos.

53
Travelling 3

Oro uostas, registracija, muitinė bei apsipirkimas tax-free parduotuvėje.

54
Shopping 1

Dovanų pirkimas, parduotuvės skyrių pavadinimai, apsipirkimai skirtingose parduotuvėse.

55
Shopping 2

Automobilio pirkimas, pokalbis su pardavėju. Internetinė prekyba ir aukcionai bei keisčiausias prekybos vietos.

56
Work 1

Darbas, jo rūšis, atlyginimai, privilegijos ir motyvacijos sistemos darbe. Pasiruošimas prieš darbo interviu.

57
Work 2

Apranga, elgesys darbo interviu metu, ką vertėtų kalbėti ir kaip atrodyti. 3 darbo interviu dialogai.