Pradinio A1 ir A2 lygio pamokos

Pradinis anglų kalbos lygis - žmonėms, kurie turi nedaug žinių arba visai nemoka anglų kalbos, kurie nori pradėti jos mokytis arba nori pagerinti esamas žinias.

Išmokę šį anglų kalbos kursą, jūs gebėsite atpažinti žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą ar artimiausią aplinką. Sugebėsite bendrauti paprasta kalba.


Pradinis anglų kalbos kursas sudarytas iš 30 pamokų:


 • 1 pamoka - Pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazės, abėcėlė ir fonetiniai garsai.

 • 2 pamoka - Pasisveikinimas ir atsisveikinimas ryte, dieną, vakare. Įvardžiai žmonėms, gyvūnams, daiktams.

 • 3 pamoka - Prisistatymas, susipažinimas su žmogumi, išsiaiškinimas, iš kur jis arba ji yra.

 • 4 pamoka - Klausimų apie darbą sudarymas, šalių, profesijų pavadinimai, jų artikeliai, esamojo laiko veiksmažodžio to be asmenavimas.

 • 5 pamoka - Namas, kambariai, juose esantys baldai, konstrukcijos - there is, there are – vartojimas.

 • 6 pamoka - Pasakojimas apie savo butą. Skaičiai nuo 1 iki 10 ir kelintiniai skaitvardžiai – First, Second, Third.

 • 7 pamoka - šalių pavadinimai. Taisyklinga angliško sakinio konstrukcija, daiktavardžių daugiskaita. Veiksmažodžio to be asmenavimas teigiama forma.

 • 8 pamoka - šalys, sostinės, tautybės, kalbos. Veiksmažodžio to be klausiamoji forma.

 • 9 pamoka - Telefono numerio, kambario skaičiaus viešbutyje struktūra. Skaičiai nuo 10 iki 20. Įvardžiai, kurie atsako i klausimą – kieno. Veiksmažodžio to be neigiama forma.

 • 10 pamoka - Metų laikai, savaitės dienos, beasmenis sakinys - It's. Atsakymai į klausimus su veiksmažodžiu – to be.

 • 11 pamoka - Spalvų gama, mėnesiai, daiktavardžių daugiskaita, anglų kalbos laikų sistema, esamasis laikas, bendratis.

 • 12 pamoka - šeima, šeimos nariai. Prielinksniai. Klausimų esamuoju paprastuoju Present Simple laiko sudarymas, teigiami ir neigiami atsakymai.

 • 13 pamoka - Pasakojimas apie šeimą. Krypties, aplinkybių nurodymas, žodžių tvarką sakinyje, Present Simple laiko klausimų sudarymas ir neiginiai.

 • 14 pamoka - Pasakojimas Present Simple laiku apie įprastos dienos veiksmus, dialogas su užsieniečiu.

 • 15 pamoka - Skaičiai nuo 20 iki 100, tūkstantis, milijonas. Laikas, klausimas - kiek valandų. Metų skaičiavimas.

 • 16 pamoka - Viskas apie šventės - Kalėdas ir Naujuosius Metus, papročius ir tradicijas skirtingose valstybėse. Laiko nusakymas, a.m., p.m., quater, past.

 • 17 pamoka - Maisto produktai, valgymo įpročiai. Dažnumo prieveiksmiai always, never, sometimes, rarely. Klausimai how often, do you like.

 • 18 pamoka - Transporto rūšys, keliavimo būdai. Modalinis veiksmažodis can, žodeliai this ir that.

 • 19 pamoka - Naudojamos frazės restorane ar kavinėje. Būdvardžiai, jų laipsniavimas, artikelio vartojimas su būdvardžiais, mandagus siūlymas Would you like?

 • 20 pamoka - Dialogas apie filmus. Would like ir būdvardžiai (tęsinys). Žodžių junginiai much/many, a lot of, lots of. Būtasis paprastasis laikas Past Simple.

 • 21 pamoka - Dialogas apie sportą, jo rūšis. Past Simlple (tęsinys). Gimimo data ir kelintiniai skaitvardžiai. Artikelių a/the taisyklės.

 • 22 pamoka - Dialogas apie orą. Pokalbis telefonu. Būdvardžių palyginimas. Past Simlple (tęsinys). Įvardžiai ir jų vartojimas.

 • 23 pamoka - Viešbučio užsakymas telefonu, pokalbis, atvykus į viešbutį. Past Simple taisyklingi ir netaisyklingi veiksmažodžiai. Vietos prielinksniai.

 • 24 pamoka -Pokalbiai apie išvaizdą ir krypties išsiaiškinimas. Past Simple netaisyklingi veiksmažodžiai (tęsinys). Būsimasis paprastasis laikas –Future Simple. Laiko prielinksniai. Žodžiai some ir any.

 • 25 pamoka - Poklalbis apie žmonių charakterį, dialogai parduotuvėje. Have got išraiška. Esamasis tęstinis Present Continuous laikas, prieveiksmiai.

 • 26 pamoka - Poklabis muitinėje. Ketinimas going to do something. Present Continuous (tęsinys), sakinio struktūra, veiksmažodžiai do ir make, prielinksniai for, on, without.

 • 27 pamoka - Pokalbis apie gyvenimą – gimimas, santuoka, mirtis. Look, smell, feel, taste, sound, must ir mustn‘t vartojimas. Žodelis too. Sakinių jungimas su who, which, that ir kt.

 • 28 pamoka - Pokalbiai apie sveikatą, pas gydytoją. Žodis enough, tag questions, prielinksniai in front of, opposite, behind, under. Įspėjamieji ženklai ir liepiamoji nuosaka.

 • 29 pamoka - Ofisas, darbo kabinetas, mokykla, universitetas. Žodžiai a little ir a few. Patarimas su modalinio should pagalba. Įvardžiai mine, yours, hersir kiti. Žodžių one ir ones vartojimas.

 • 30 pamoka - Artikelis the. Klausimai su who ir what. Sudėtiniai sakiniai su before, after, when, if. Esamasis atliktinis Present Perfect laikas.


  Jei norite išmokti anglų kalbą ir gauti pažymėjimą, įsigykite pamokas!