Įdomūs faktai apie anglų kalbą


Vienas iš dalykų apie kuriuos reikia galvoti pasiryžus mokytis anglų kalbos yra tinkamas įvairių žodžių tarimas. Tai ypač svarbu, jei norite, kad jūsų sakomus žodžius suprastų žmogus, kuriam anglų kalba yra gimtoji. Taisyklingas anglų kalbos tarimas yra labai dažna problema tiems žmonėms, kurių gimtoji kalba labai nutolusi nuo anglų kalbos. Taip yra todėl, kad tam tikri anglų kalbos garsai tariami visai kitaip nei kitose kalbose.

Pavyzdžiui, Rytų Europoje įprasta garsą „v“ tarti panašiai kaip anglų kalbos „w“. Tai, aišku, nėra labai didelė problema, nes tie žmonės, kuriems anglų kalba yra gimtoji, tikrai supras, ką norėjote pasakyti. Tačiau jeigu atvykote iš ten, kur „j“ tariama panašiai kaip „h“ anglų kalboje, jūsų klausytojas turės keblumų norėdamas suprasti kai kuriuos jūsų ištartus žodžius.

Mokydamasis tik iš knygų, galite labai praplėsti savo žodyną ir puikiai perprasti taisyklingą sakinių struktūrą. Tačiau kai kalbame apie taisyklingą tarimą, tikrai vertėtų pagalvoti apie audio mokymąsi. Jūs galite mokymąsi iš knygų papildyti audio pavyzdžiais arba pasirinkti beveik vien tik audio kursą, padedantį tobulinti jūsų tarimą. Net jeigu turėsite tik patį paprasčiausią suvokimą apie sakinių struktūrą ir labai ribotą žodyną, daug greičiau ir paprasčiau galėsite išreikšti savo mintis, jei klausytojas tiksliai žinos, kokius žodžius vartojate.

Jei norite pasakyti „I want bread“ (lt.: noriu duonos), bet klausytojas girdi „Ee vant breed“, vargu ar jis supras, ko prašote. Tačiau jei jūs težinote žodį „bread“ (lt.: duona), bet puikiai mokate jį ištarti, jums pakaks jo ir keleto rankų gestų parduotuvėje ar restorane, kad klausytojas galėtų beveik iš karto suprasti, ko jums reikia. Deja žmonės, kuriems anglų kalba yra gimtoji, negali suvokti problemų, su kuriomis susiduria besimokantys jos kaip užsienio kalbos.

Kiekviena kalba turi tik jai būdingus garsus ir akcentą, kuris dažniausiai yra gana panašus įvairiuose regionuose. Tačiau anglų kalba yra kitokia. Net penkiose valstybėse ji yra pirmoji – Anglijoje, Škotijoje, Airijoje, Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose. Anglų kalbos akcentai skiriasi ne tik tarp šių penkių valstybių, bet ir toje pačioje šalyje, t.y. tarimas viename regione gali visai skirtis nuo tarimo kitame tos pačios šalies regione. Jei prie viso šito dar pridėtume ir skirtingų regionų slengą, tikrai galima suabejoti savo gebėjimais anglų kalbą išmokti.

Vis tik anglų kalbos pagrindai nesikeičia ir išlieka tokie pat skirtingose šalyse ir regionuose. Pasakymai „I want bread“ ar „Can you tell me where the telephone is?“ (lt.: Gal galite pasakyti, kur yra telefonas?) turi tokią pat reikšmę visose šalyse. Jeigu galite tinkamai tarti žodžius, tikrai galėsite susikalbėti ir dar geriau įvaldyti anglų kalbą. Būtent dėl šios priežasties patariame jums naudotis audio mokymosi metodą, kad girdėtumėte, kaip žodžiai turi skambėti ir galėtumėte praktikuotis, kol galėsite juos tobulai ištarti.


Norite išmokti anglų kalbą?Dvidešimt keturias valandas per parą anglų kalbos kursai jūsų paslaugoms!