Anglų lietuvių vertimas

Žodynas

  Would you mind telling me if...? - Ar jus galėtumėte pasakyti ar...?