Dvidešimt septinta pamoka

Žodžiai 'look', 'smell', 'feel', 'taste', 'sound'. Mokysimės jungti sakinius. 'Must' ir 'mustn't' vartojimas.

anglų kalbos kursai

Šioje pamokoje kai ką sužinosime apie žodžius 'look', 'smell', 'feel', 'taste', 'sound'. Mokysimės jungti sakinius. Sužinosime, jog žodis 'too' turi ne vieną reikšmę. Gyvenimas yra gyvenimas. Gimimas, santuoka ir mirtis - labai svarbūs įvykiai. Pakalbėsime apie juos. Kalboje taip pat svarbūs tokie žodžiai kaip must ir mustn't. Ir, žinoma, naudingos frazės, kurios reikalingos kasdien.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą anglų kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 22 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1too small  per mažas
2too big  per didelis
3too crowded  per daug apkrautas
4too many people  per daug žmonių
5too much noise  per daug triukšmo
6the wedding  vestuvės

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Notes   

  • - Good morning everybody. Good morning, Pauly.
  • - Good morning.
  • - Did you sleep well last night?
  • - Yes, I had a very good sleep. What about you, Joly?
  • - I slept quite well. Are you ready to learn new things?
  • - Yes, I am ready to know more English words and rules.

So, let's start. Today we will speak about the words 'look, smell, feel, taste, sound'. We will learn how to join sentences. The word 'too' has several meanings. We will learn about it. Life is life and birth, marriage and death are very important events. We will talk about them. In our language we need such words like must and mustn't. And of course - everyday phrases we will learn too.

Šioje pamokoje kai ką sužinosime apie žodžius 'look, smell, feel, taste, sound'. Mokysimės jungti sakinius. Sužinosime, jog žodis 'too' turi ne vieną reikšmę. Gyvenimas yra gyvenimas. Gimimas, santuoka ir mirtis - labai svarbūs įvykiai. Pakalbėsime apie juos. Kalboje taip pat svarbūs tokie žodžiai kaip must ir mustn't. Ir, žinoma, naudingos frazės, kurios reikalingos kasdien.

Neseniai kalbėjome apie prieveiksmius, kurie sudaromi galūnės -ly pagalba. Tačiau su veiksmažodžiais 'look, smell, feel, taste, sound' vartojami ne prieveiksmiai, o būdvardžiai:

You look nice.

It sounds good.

It feels soft.

It tastes good.

It sounds terrible.

Žinoma lietuviškai tai jie skamba kaip prieveiksmiai: atrodai gražiai, kvepia skaniai, skamba baisiai. Tačiau, kaip jau minėjome, šiais atvejais nevartojame prieveiksmių su galūne -ly.

Toliau kalbant apie sakinio struktūrą ir jungiant trumpus sakinukus į vieną ilgą, turime išmokti jungiamųjų žodžių. Tokiuose sakiniuose kaip: Aš sutikau moterį, kuri atrodė gražiai, žodis kuri - jungiamasis žodis. Žmonėms žodis kuris / kuri angliškai skamba Who.

Kita who reikšme yra kas? Tačiau jungiant sakinius, who tampa jungiamuoju žodeliu - kuris / kuri. Kaip išverstumėte sakinį: Žmonės, kurie dažnai vaikšto į vakarėlius, yra linksmi?

People, who often go to the parties, are funny.

Žodelis who reiškia kurie. Ir nepamirškite, kad jis naudojamas, kai kalbama apie žmones.

Kai kalbame apie daiktus, pavyzdžiui:

We live in a house, which is one hundred years old and has a beautiful garden. - Mes gyvename name, kuris yra šimto metų senumo ir turi gražų sodą.

Taigi žodis which vartojamas, kai kalbame apie daiktus ir jis reiškia kuris. Keletas sakinukų:

The leather jacket which I bought yesterday was very expensive.

The cars which were parked in the street, blocked the traffic.

This is a picture, which my parents gave me for my birthday.

The telephone which I use is very good and useful.

O dabar dar keletas sakinių su who, kad sakinyje jis reikštų kuris / kuri.

The women who are married are much happier.

My friend who came to visit me yesterday was very upset.

The man who opened the door looked strange.

Very well. O dabar dar tokia taisyklė: abu jungiamuosius žodžius who ir which gali pakeisti vienas žodis that, kuris taip pat reiškia kuris / kuri.

The man that opened the door looked strange.

We live in a house that is one hundred years old and has a beautiful garden.

The telephone that I use is very good and useful.

Na o žodelius and, so, because jau girdėjote. Jungtukus:

  and
ir
  so
taigi
  because
nes, kadangi
  but
bet
  or
arba

Naudojame dviems sakiniams sujungti. Su kai kuriais iš jų jau esate susipažinę. Keletas sakinių su jungtukas and:

They stayed at home and played board games.

We put the book on the table and opened the door.

But:

It was sunny but it wasn't warm.

They went to the museum but it was closed.

Taip pat kalbėjome ir apie because - nes, kadangi. Net supažindinome su išsireiškimu because of.

We switched on the light because it was dark.

They didn't eat the food because it smells bad.

Jungtukas so - taigi, nusako veiksmo rezultatą:

It was very hot in the room, so my brother opened the window.

The sea was cold, so we didn't swim in it.

I studied hard, so I passed my exam.

He was very tired, so he went to bed.

Excellent. Taigi mokame jungti daug sakinių. Dar sujunkime juos jungtuko or pagalba:

Do you want to come with me or you are tired? - Ar nori eiti su manimi ar esi pavargęs?

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.