Trisdešimt antra pamoka

Šeimos nariai, giminės ir artimieji bei neiginių ir klausimų sudarymas paprastuoju esamuoju laiku.

anglų kalbos kursai

Pradėkime pirmą anglų kalbos pamoką. Pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazės, abėcėlė ir fonetiniai garsai.

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 23 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1be married  būti vedusiam, ištekėjusiai
2have brothers or sisters  turėti brolių ar seserų
3have children  turėti vaikų
4relatives  giminės
5great grandfather  prosenelis
6great grandmother  prosenelė

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Notes   

Hello again! It’s so nice to see that you liked our introductory lesson and decided to stay with us for the rest of the pre-intermediate course. We’ll do our best to make your learning not only effective but pleasant as well.

Sveiki! Nepaprastai malonu, kad jums patiko mūsų įvadinė pamokėlė ir jūs nusprendėte toliau mokytis kartu su mumis. Mes padarysime viską, kad jūsų mokymasis būtų ne tik efektyvus, bet ir malonus.

Šiandien mes pastiprinsime žodyną, tai yra, pasimokysime žodžių, kurių jums prireiks kalbant apie šeimą. O ypač didelį dėmesį skirsime neiginių ir klausimų sudarymui Paprastu Esamuoju laiku. Tai jums bus naudinga jau net šią pamoką, nes padės geriau suprasti mūsų pamokėlės viešnią. You will need this to understand our guest better.

  • - Do we have a guest?
  • - Yes, we do, Pauly. We have a guest. Remember? I promised. We will have guests from other countries in our lessons.
  • - Ah, now I remember. Some Miss... from...
  • - Aha, you‘ll just have to wait a little bit, Pauly. You want to understand her, don‘t you? So, let‘s empower some vocabulary first. I will say the word in English, then in Lithuanian. Ok?
  • - And will we repeat the English one?

Taip jūs pakartokite anglišką žodį. Sakoma, kad žodį reikia prisiminti penkis kartus, tam kad jį ilgam atsimintume. Todėl mūsų pamokėlėse aš visada sakysiu pirma lietuvišką žodžio reikšmę, o jūs, jei jau žinote žodį, sakykite jį angliškai su manimi, o jei dar neprisimenate, tai kartokite su Pauly. Taigi, pradedame. So, let‘s get started.

The vocabulary that we need when we speak about our families.

  be married
būti vedusiam, ištekėjusiai
  have brothers or sisters
turėti brolių ar seserų
  have children
turėti vaikų
  relatives
giminaičiai

Relatives can be a son, a daughter, a wife, a husband, parents, grandparents, granddaughter or grandson.

  great grandfather
prosenelis
  great grandmother
prosenelė
  uncle
dėdė
  aunt
teta
  cousin
pusbrolis, pusseserė
  niece
dukterėčia
  nephew
sūnėnas

Jei tai yra žmonos ar vyro giminaičiai, tai pridėsime žodelius in-law, tai reikštų giminaičiai, kuriuos mes teisėtai įgauname. Pavyzdžiui:

  mother
mama
  mother-in-law
uošvė, anyta
  father-in-law
uošvis, šešuras
  brother-in-law
svainis, dieveris
  sister-in-law
brolienė, svainė, moša
  daughter-in-law
marti
  son-in-law
žentas

Man atrodo angliški žodžiai lengvesni ar ne? Na, o kartais atsitinka, kad šie žmonos ar vyro giminaičiai tampa buvusiais giminaičiais, tokiu atveju pridedame priešdėlį -ex:

  ex-wife
buvusi žmona
  ex-husband
buvęs vyras

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.