Dvidešimt ketvirta pamoka

Išsireiškimai apie išvaizdą. Būsimasis paprastasis laikas ir netaisyklingi veiksmažodžiai bei laiko prielinksniai.

anglų kalbos kursai

Jūsų laukia nauji išsireiškimai ir pokalbiai apie išvaizdą. Išmokysime jus būsimąjį paprastąjį laiką ir likusius netaisyklingusius būtojo laiko veiksmažodžius. Kalbėsime apie prielinksnius, žyminčius laiką ir pateiksime kelis pokalbius klausiant krypties, sužinosime kada vartoti žodelius some ir any.


Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą anglų kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 29 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1What does he/she look like?  Kaip jis/ji atrodo?
2good - looking  gražiai atrodantis
3beautiful  gražus, puikus, nuostabus
4attractive  patrauklus/patraukli
5ugly  bjaurus, nemalonus
6plain  neišvaizdus

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Notes   

 • - Hello everybody.
 • - Good morning.
 • - How is life, Pauly?
 • - Life is great.
 • - Good to hear.
 • - And how are you this morning?
 • - Very well, indeed. Thank you. Pauly, you look some kind of different today.
 • - Oh, yes. I changed my hairdresser.
 • - Your haircut looks really nice.
 • - Thank you. What are we going to learn today?
 • - We will speak about appearance, learn a very important question "What does he/she look like?" I will teach you Future Simple Tense and twenty irregular verbs, which we use in the Past Simple. We will also learn about the words some and any and the prepositions of time - in, on, at. And have conversations giving directions.
 • - It sounds we have much to do today.
 • - Yeah, you are always busy with English.

Štai pasikalbėjome, ką veiksime šiandien. O šiandien mūsų laukia nauji išsireiškimai ir pokalbiai apie išvaizdą, pagrindinis klausimas:

What does he/she look like? - Kaip jis/ ji atrodo?


Išmokysime jus būsimąjį paprastąjį laiką ir dar likusius netaisyklinguosius būtojo laiko veiksmažodžius. Dar kalbėsime apie prielinksnius, žyminčius laiką. Ir pateiksime kelis pokalbius klausiant krypties. O taip pat dar sužinosime, kada vartoti žodelius some ir any. Tad nuo jų ir pradėkime.

Mes jau kalbėjome apie suskaičiuojamus ir nesuskaičiuojamus daiktavardžius. Dar truputis informacijos. Anglų kalboje vartojami tokie žodeliai kaip some ir any.

Įsidėmėkite some vartojame teigiamuose sakiniuose, o any - neigiamuose ir klausiamuosiuose.

Šie žodžiai vartojami tiek su suskaičiuojamais tiek ir su nesuskaičiuojamais daiktavardžiais tiek vienaskaitoje, tiek daugiskaitoje: some books, some computers, some people.

Su nesuskaičiuojamais daiktavardžiais: some food, some meat, some bread, some cheese.

Tuos pačius pavyzdžius galime pavartoti ir neigiama forma su žodeliu any: any books, any computers, any people, any food, any meat, any bread, any cheese.

Žodis some reiškia truputis, o any - joks bet koks. Tačiau verčiant sakinius į lietuvių kalbą, mes šių žodelių iš viso neverčiame.

I want some bread - Aš noriu duonos.

He put some books on the desk - Jis pasidėjo knygas ant stalo.

We saw some people outside - Mes matėme žmonių lauke.


O dabar neigiamieji ir klausiamieji sakiniai.

We don't have any money - Mes neturime pinigų.

They don't see any people in the street - Jie nemato žmonių gatvėje.

Do you have any juice? - Ar turi sulčių?

Did she need any help? - Ar jai reikėjo pagalbos?


Tad prisiminkite tai ir vartokite kalboje. O dabar nedidelė išimtėlė. Kaip gi be jų? :) Kai kažką siūlome ar prašome, naudojame žodelį some, nors sakinys ir klausiamasis.

Siūlymai:

Would you like some coffee?

Would you like some chocolate?

Would you like some sandwiches?


Prašymai:

Can I have some cheese?

Can I have some water?

Can I have some chocolates?


Future Simpe Tense - Būsimasis paprastasis laikas

Štai ir atėjo metas paskutiniam iš Simple - paprastųjų laikų. Jis pats lengviausias iš visų laikų. Užteks kelių minučių jam paaiškinti, o jums - išmokti. Būtų smagu, jei laikų mokymasis tuo ir baigtųsi. Juk mokame kalbėti apie dabartį ir praeitį, išmoksime pasakyti tai, kas įvyks ateityje. To pilnai užtektų. Tačiau anglai išskaido laikus pagal vartojimą ir reikšmę, todėl tenka daugiau mokytis ir daugeliui tai atrodo sunku, netgi neįveikiama. Svarbiausia - suvokimas. Aiškus laikų supratimas padės juos įsisavinti ir teisingai vartoti. Jau kitoje pamokoje kalbėsime apie kitą grupę laikų. O šiandien užbaigiame mokyti simple paprastuosius laikus ir paaiškinsime kaip sudaromas Future Simple - būsimasis paprastasis laikas. Kaip minėjau, tai užims visai nedaug laiko, nes taisyklė labai paprasta.

Svarbu: sudarant būsimąjį laiką, naudojame pagalbinį veiksmažodį "will" ir pirmąją pagrindinio veiksmažodžio formą, o tai yra bendratis be dalelytės "to".

Will go - eisiu, eisime

Will eat - valgysiu, valgysime

Will learn - mokysiuos, mokysimės

Will read - skaitysiu, skaitysime

Will dance - šoksiu, šoksime


Visuose asmenyse turime tą pačią išraišką - will ir pirmąją veiksmažodžio formą. Nereikia galvoti apie asmenavimą. Užtenka pagalbinio will ir pirmos formos. Keletas teigiamų sakinukų:

I will go to the shop - Aš eisiu į parduotuvę.

They will eat at the restaurant - Jie valgys restorane.

She will learn English tomorrow - Ji mokysis anglų rytoj.

My brother will read a book - Mano brolis skaitys knygą.


Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.