Trisdešimta pamoka

'The' vartojimas, klausimai su 'who' ir 'what', prielinksniai ir Present Perfect – esamasis atliktinis laikas.

anglų kalbos kursai

Studijuosime artikelio the vartojimą, sužinosime kaip vartoti who ir what klausimuose. Kalbėsime apie sudėtinius sakinius ir jų subtilybes. Taip pat dar keletas frazių su prielinksniais ir Present Perfect – Esamojo atliktinio laiko daryba.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą anglų kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 22 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Whose?  Kieno?
2What did you buy?  Ką nusipirkai?
3Who did you see?  Ką matei?
4What did you do?  Ką darei?
5before  anksčiau
6put on  apsivilkti

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Notes   

  • - Hello everybody, hello Pauly.
  • - Good afternoon.
  • - Today we are having the last English lesson at elementary course. How do you feel about it?
  • - I feel very well. I know that I made progress in English. I can speak and write. I understand English on the radio and TV. Every day I feel I know English more.
  • - Ok, let‘s start our final lesson.

Šiandien – paskutinę anglų kalbos elementary kurso pamoką mes studijuosime artikelio the vartojimą, sužinosime, kaip vartoti who ir what klausimuose. Kalbėsime apie sudėtinius sakinius ir jų subtilybes. Taip pat dar keletas frazių su prielinksniais ir Present Perfect – Esamojo atliktinio laiko daryba.


Artikelis "the"

Kalbant apie artikelius, reikia prisiminti tai, apie ką jau kalbėjome ir pasimokyti naujus dalykus. Jau žinote, kad išsireiškimuose go to work, to school, to university artikelio nėra. Jo taip pat nevartojame, jei einame į bažnyčią melstis - go to church, jei kažkas vežamas į ligoninę gydytis - go to hospital, jei einame miegoti - go to bed. Jei apie mokyklą, ligoninę, bažnyčią kalbame kaip apie pastatą, tada artikelį the vartojame. Palyginkite sakinius ir pažiūrėkite, kuo jie skiriasi:

We go to church on Sundays.

Let's meet in the church.


Pirmu atveju kalbame apie tai, jog į bažnyčią einame melstis, o antru atveju - susitinkame bažnyčios pastate. Šie žodžiai be artikelio vartojami ir tada, kai šalia yra prielinksnis at arba in:

At work

In / at church

In bed


Beje, nepamirškite išsireiškimų go home ir at home, kurie vartojami be artikelio.

Na, o štai tokios konkrečios vietos, kaip teatras, kino teatras, prekybos centras, stotis naudojami su artikeliu "the":

The theatre

The cinema

The shopping centre

The station


Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.