Penkiasdešimta pamoka

Esamasis atliktinis laikas, sporto žodynas bei pasimokysime, kaip pasakyti savo nuomonę.

anglų kalbos kursai

Šioje pamokoje ne tik susipažinsime su esamuoju atliktiniu laiku, sporto žodynu, bet ir dar pasimokysime, kaip pasakyti savo nuomonę, sutikti ar nesutikti su kitais ir apibendrinti savo kalbą.


Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą anglų kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 26 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1box  dėžė, boksuotis
2snowboarding  snieglenčių sportas
3wrestling  imtynės
4save – saved  (su)taupyti - (su)taupė
5ballroom dancing  sportiniai šokiai
6bowling  boulingas

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Notes   

Hello hello for the 20th time. This is the last lesson of the pre-intermediate course. I think, you will agree that you can consider yourselves ready to move onto the next level, which will be offered shortly by anglu24.lt.

Today we need not only to get acquainted with the Present Perfect Continuous tensce and sports vocabulary and to continue with the discussion language. We will learn to give opinions, react positively or negatively to someone's ideas and to summarise your talk.

Sveikinamės 20-ąjį kartą ir tai mūsų paskutinė pamoka pre-intermediate lygyje. Taigi, šiandien ne tik susipažinsime su esamuoju atliktiniu laiku, sporto žodynu, bet ir dar pasimokysime, kaip pasakyti savo nuomonę, sutikti ar nesutikti su kitais ir apibendrinti savo kalbą.


Nuomonės išsakymas - Giving opinion

Būtų daug geriau, jei visi nusipirktų. - It’d be much better if everyone bought.

Nemanau, kad yra teisinga tai, kad... . - I just don’t think it’s right that... .

Vienas argumentas už būtų... . - One argument in favour of ... is that... .

Manau, žmonės turėtų turėti teisę... . - I think people should (have the right to)... .


Priešingos nuomonės išsakymas - Giving the opposite opinion

Galbūt, bet nelabai suprantu, kaip mes galėtume... . - Maybe, but I don’t see how (we) can... .

Priimtina, bet aš vis dėlto manau, kad... . - Fair enough, but I still think that... .

Taip, bet vėlgi... . - Yes, but then again... .

Na, kai kurie drįstų ginčytis, kad... . - Well, some people would argue that... .


Patikslinimas - Clarifying your position

Ne, tai ne tai, ką bandau pasakyti. - No, that’s not what I’m trying to say.

Ką turėjau galvoje, buvo... . - What I meant was... .

Ne, tai ne tai, ką norėjau pasakyti. - No, that’s not what I meant.

Visą, ką sakau, yra... . - All I’m saying is that... .


Laikas pagalvojimui, ką sakyti - Giving yourself time to think

Tai įdous dalykas. - That’s an interesting point.

Niekad apie tai nesu pagalvojęs. - I’ve never really thought about that.

Hm, leiskit pagalvoti. - Um, let me think.

Sunku pasakyti. - It’s hard to say.


Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.