Work 1

Darbas, jo rūšis, atlyginimai, privilegijos ir motyvacijos sistemos darbe. Pasiruošimas prieš darbo interviu.

anglų kalbos kursai

Kalbėsime apie darbą, jo rūšis, atlyginimus. Papasakosime apie privilegijų ir motyvacijos sistemas darbe. Jūsų laukia trumpas galvosūkis su pareigomis bei 13 klausimų, kuriuos reikia pasiruošti prieš darbo interviu.


Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą anglų kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 25 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1job  darbas
2work  darbas, veikla
3to earn  užsidirbti
4part-time job  darbas pusei/ne visam etatui
5full-time job  darbas pilnam etatui
6long hours  ilgos darbo valandos

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Notes   

Work


 • - Hello, dear learners of English. Hi, Pauly.
 • - Hello, everyone. What is our topic (tema) today?
 • - Today we will learn about jobs (darbas) and work (darbas, veikla).
 • - Yeah, let’s talk about jobs and work. What‘s the difference between them.
 • - What you do   to earn (užsidirbti) your living is your job, especially if you work for someone else. Job is   a countable noun (suskaičiuojamas daiktavardis). You can say a job and jobs.
 • - How do we describe a job when a person works 15 hours a week?
 • - It’s a   part-time job (darbas pusei/ne visam etatui).
 • - And how do we describe a job when a person works 40 hours a week (savaitė)?
 • - It’s a   full-time job (darbas pilnam etatui).
 • - What hours do you work?
 • - I’ve got a full-time job. What hours do you work?
 • - I have a full-time job, too.
 • - How many hours do you work a day (Kiek valandų dirbi per dieną)?
 • - I work 12 hours a day.
 • - You have got long hours (ilgos darbo valandos).
 • - Yes. How do we say when a person works 8 hours a day?

We say that a person works from nine to five (nuo 9 iki 5).   work (darbas, veikla) is an uncountable noun. It has no plural form (daugiskaitos forma) and means it cannot be counted (negali būti suskaičiuojamas). Work is something you are paid for (apmokamas už) doing, especially regularly.

 • - What do we say when we receive money for the work that we do?
 • - We can use the word "earn" (užsidirbti, užsitarnauti). When we describe a job and say how much money we get for the work that we do.
 • - How much money do you earn?
 • - I’d rather not say (aš verčiau nesakysiu). It is not very polite (tai nėra labai mandagu) to ask about a salary or wages.
 • - Could you explain me the phrase "I‘d rather not say" and the difference between "a salary" and "wages", please?

I’d rather not say or "I would rather not say" means that you don’t want to say.

- How much does your husband earn?
- I’d rather not say.

 • - Ok. Let‘s talk about the meaning of "a salary" and "wages".

  a salary (atlyginimas) is money you receive every month (gauti kiekvieną mėnesį) for the work that you do.

Wages or   wage (darbo užmokestis, uždarbis) is money you receive every week (gauti kiekvieną savaitę) for the work that you do.

 • - I see. Some people earn a lot (daug uždirbti). Some of them don‘t earn very much.
 • - If you earn low wages (maži atlyginimai), you earn less than is normal. If you earn high wages (dideli atlyginimai), you earn more than is normal.
 • - How do we call people with no job, but wanting to work?
 • - They are   unemployed (bedarbis). The word "work" can also be used where there is no payment (apmokėjimas) or you are not working for someone else. For example, voluntary work (savanoriškas darbas), housework (namų ruoša), self-employed (dirbantis sau, besiverčiantis privačia praktika).
 • - Could you explain the meaning of the words „voluntary work“, „housework“ and „self-employed“, please?


Patikrinkite savo žinias! Testai