Trisdešimt trečia pamoka

Esamasis tęstinis laikas – Present Continuous bei vietos prielinksniai ('at', 'in', 'on' itt.).

anglų kalbos kursai

Skirsime daug dėmesio gramatikai, mokysimės teisingai vartoti esamąjį tęstinį – Present Continuous - laiką ir nagrinėsime vietos prielinksnius at, in, on, under, over ir daugelį kitų. Įdomu bus sužinoti angliškų žodžių neanglišką kilmę.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą anglų kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 24 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1at present  šiuo metu
2at the present moment  šiuo momentu
3at the moment  šiuo momentu
4a trap  spąstai, pelėkautai
5to afford  pajėgti, išgalėti, įstengti
6in order to  tam, kad

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Notes   

Hello there! Pauly and me, your teacher Loreta, Lorri in short, are more than glad to welcome you to our third lesson of the pre-intermediate course. We will learn a few more things today.

Sveiki! Paulius ir aš, jūsų mokytoja Loreta, Lorri trumpiau, sveikiname jus, tęsiančius pažintį su anglų kalba. Šiandien mes pasidomėsime Esamojo tęstinio – Present Continuous - laiko vartojimu ir panagrinėsime vietos prielinksnių įdomybes. Taip pat žvilgtelsime į anglų kalbos istoriją. Neabejoju, kad jau žinote anglišką žodį bulvė – potato. Bet ar jo šaknys angliškos?

Na, bet apie tai kiek vėliau, o dabar griebkime jautį už ragų ir prisiminkime kaip sudaromas Esamasis tęstinis - Present Continuous laikas. Pauly, ar pameni?

Formulė yra tokia: pagalbinis veiksmažodis be ir reikšminis veiksmažodis su galūne "–ing".

Taip, ir asmenuojamas tik pagalbinis veiksmažodis. Išasmenuokite dainuoti šiame laike.

I am singing. We are singing.
You are singing. You are singing.
He/she is singing. They are singing.

Very good. O neigiama forma? Išasmenuokite nemiegoti. Šį kartą naudokite sutrumpintas formas, kurios būdingos šnekamajai kalbai.

I‘m not sleeping. We‘re not sleeping.
You‘re not sleeping. You‘re not sleeping.
He/she is not sleeping. They‘re not sleeping.

Fantastic! Dabar klausimai.

Klausiamoji forma sudaroma inversijos būdu, tai yra sukeitus veiksnį su pagalbiniu veiksmažodžiu. Pavyzdžiui : Jacob is starting a new job next week. Is sukeisime su Jacob vietomis ir gausime klausimą:

Is Jacob starting a new job next week?


O jei norime tiksliau išsiaiškinti ką, kur ir kada jis pradeda, tai dar prieš tą visą klausimą pridėsime klausiamąjį žodį. Pauly, paklausk kurią dieną jis pradeda dirbti naujajame darbe kitą savaitę.

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.