Dvidešimt devinta pamoka

Žodžiai 'a little' ir 'a few', modalinis 'should', įvardžiai, bei žodžių 'one' ir 'ones' vartojimas.

anglų kalbos kursai

Šioje pamokoje kalbėsime apie žodžius a little ir a few, kurie reiškia mažai, nedaug, mokysimės patarti su modalinio should pagalba. Pasimokysime naujų žodžių, kurie mums praverčia ofise ar darbo kabinete ir mokykloje, universitete. Sužinosime kada vartojami įvardžiai mine, yours, hers ir kiti. Taip pat susipažinsime su žodžių one ir ones vartojimu kalboje.


Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą anglų kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 21 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1a few  mažai
2a little  nedaug, keletas
3should  turėtum, turėtų
4fax  faksas
5a computer  kompiuteris
6a screen  ekranas

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Notes   

  • - Hello, how are you doing? Aren't you tired of learning English?
  • - No, not at all.
  • - Ok then. Let's continue our studies.
  • - Yes, let's do it.

Šioje pamokoje kalbėsime apie žodžius a little ir a few, kurie reiškia mažai, nedaug, mokysimės patarti su modalinio should pagalba. Pasimokysime naujų žodžių, kurie mums praverčia ofise ar darbo kabinete ir mokykloje, universitete. Sužinosime kada vartojami įvardžiai mine, yours, hers ir kiti. Taip pat susipažinsime su žodžių one ir ones vartojimu kalboje.

Tad pradėkime nuo a little ir a few.

  a little
mažai
  a few
nedaug, keletas (suskaičiuojamiems daiktavardžiams)
a little water
nedaug vandens
a few books on the table
nedaug knygų ant stalo

Keletas pavyzdžių:

A little sugar

A little coffee

A little time

A few students

A few oranges

A few days


Some sentences. I will make sentences with 'a few' and countable nouns, you make sentences with 'a little' and uncountabe nouns:

I took a few pictures when I was in Barcelona - Aš fotografafau Barselonoje. Tai yra padariau keletą nuotraukų.

We have a little time - Mes turime mažai laiko.

They can speak a few languages - Jie kalba keliomis kalbomis.

There is a little milk in the coffee - Kavoje yra truputis pieno.

There are a few eggs in the fridge - Šaldytuve yra keletas kiaušinių.

There is a little juice on the table - Ant stalo yra truputis sulčių.


Šie žodeliai yra įdomūs tuo, kad jei mes esame patenkinti tuo, ką randame šaldytuve, nors tai ir mažai, tada vartojame artikelį "a" - a little ir a few. Bet jei mes nusivylę, kad tik taip mažai beliko kavos, cukraus, kad tik kelios knygos knygyne teliko, tada little ir few vartojame BE artikelio "a". Tad kai patenkinti, artikelis a reikalingas, kai ne - artikelio nereikia.

Pavyzdžiui atsidarai šaldytuvą, nesitikėdamas jame nieko rasti, tačiau, o džiaugsme, randi keletą kiaušinių ir nedaug sulčių. Tada sakai:

There are a few eggs and a little juice in the fridge.


O jei tikėjaisi, kad šaldytuvas bus pilnas, tačiau, atsidaręs jį, randi tik kelis kiaušinius ir nedaug sulčių, tada vartoji little ir few be artikelio. Ir, žinoma, intonacija atitinkama:

There are few eggs and little juice in the fridge.


Kai džiaugiatės, nors ir nedideliu kiekiu kažko, tada vartojate a few ir a little, o kai liūdna, kad kažko tėra mažai, nedaug, sakote - few ir little.

O jei informacija neutrali, tarkime:

There are a few people in the street - gatvėje yra nedaug žmonių


Šiuos žodžius vartojame su artikeliu. Dar keletas sakinukų:

One sunny day a few good friends went to the beach. - Vieną saulėtą dieną keletas gerų draugų išvyko į paplūdimį.

A few computers were switched on. - Keletas kompiuterių buvo įjungti.

There were few cars in the street. - Gatvėje buvo keletas automobilių.

I had little money and could buy only few products. - Aš turėjau mažai pinigų ir galėjau nusipirkti tik kelis produktus.

There was little bread on the table. - Ant stalo buvo mažai duonos.

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.