Dvylikta pamoka

Kalbėsime apie šeimą, šeimos narius. Sužinosime daug žodžių junginių su prielinksniais bei mokysimės sudaryti klausimus esamuoju paprastuoju (Present Simple) laiku.

anglų kalbos kursai

Dvyliktoje pamokoje kalbėsime apie šeimą, šeimos narius. Sužinosime daug žodžių junginių su prielinksniais bei mokysimės sudaryti klausimus esamuoju paprastuoju (Present Simple) laiku. Taip pat į juos teigiamai arba neigiamai atsakysime.


Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą anglų kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 24 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1a shop assistant  pardavėjas
2busy  užimtas
3I see  Aš matau.
4a family  šeima
5family members  šeimos nariai
6father  tėtis

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Notes   

  • - Good day, my dear students. Hello, Pauly.
  • - Hello, Joly. Hello everyone. How is life?
  • - Not so bad, thanks. What about you?
  • - I can‘t complain, thanks.
  • - Are you busy these days?
  • - Yes, very busy.
  • - I hope you have time for English studies.
  • - Oh yes. I always have time for English.
  • - I see.

Jei nepasakome vieno ar kito žodžio vertimo, tai darome sąmoningai, sudarydami galimybę jums patiems sužinoti vieno ar kito žodžio reikšmę. Praeitoje pamokoje mokėmės mėnesius.

  month
mėnuo

Nepasakiau ir kai kurių kitų žodžių reikšmės. Taip pat pamokose atsiras vis daugiau naujų žodžių. Juos mokykitės neskubėdami, klausykite daug kartų ir kartokitės tol, kol pajausite, kad galite versti puslapį, tai yra mokytis kitą pamokėlę. Atkreipkite dėmesį į tas taisykles, apie kurias kalbėjome praeitą pamoką. Viena jų - vienaskaitos trečiojo asmens veiksmažodžių galūnė "s".

Dialoge sutikome išsireiškimų:

  I can‘t complain.
Negaliu skųstis.
  busy
Užimtas
  I see
suprantu

Taigi, apie šeimą. Kartu su mumis pasimokykite naujos temos žodžius:

  a family
šeima
  family members
šeimos nariai
  father
tėtis
  mother
mama
  parents
tėvai
  sister
sesuo
  brother
brolis
  children
vaikai
  son
sūnus

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.