Įvadinė pamoka

Nemokama anglų kalbos pamoka

anglų kalbos kursai

Norite greitai ir linksmai išmokti anglų kalbą? Užmirškite nuobodžius, brangiai kainuojančius kursus – mokykitės kur kas efektyviau su anglu24.lt. Anglų kalbos kursai sudaryti iš audio pamokų, užrašų, žodyno ir vaizdinės medžiagos.

Šią pamoką išbandė virš 800 000 žmonių!

Pastaba: ši pamoka yra pavyzdinė ir visiškai nemokama, tad matysite visą jos turinį: audio bei video medžiagas, žodynėlį, taip pat galėsite pasitikrinti tarimą, peržiūrėti pamokos užrašus bei parsisiųsti audio mp3 formatu.

Pradėkime šią nemokamą anglų kalbos pamoką. Pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazės, abėcėlė ir fonetiniai garsai. Let's begin!

Audio   

Audio įrašas - tai vienas svarbiausių faktorių mūsų mokymosi procese. Kiekvienoje pamokoje audio įrašas trunka apie 30 minučių. Audio pamokas jūs galite klausytis tiesiai iš anglu24.lt svetainės arba parsisiųsti ir klausyti jas jums patogiu metu. Gero klausymosi!

Pamokos trukmė - 25 min.


Parsisiųsti audio mp3 formatePatiko pamoka? Norite išmokti anglų kalbą? Pirkti pamokas

Video   

Anglų kalbos pamoka prasideda vaizdo medžiaga. Žiūrėdami video, greičiau įsisavinsite naujus žodžius ir frazes, taip pat įtvirtinsite tarimą bei rašybą.

Parsisiuntimas   

Kaip parsisiųsti?
 1. Spausti parsiuntimo mygtuką
 2. Pasirinkti vietą kur norite išsaugoti failą
 3. Išsaugokite ir palaukite kol failas bus parsiųstas

Žodynas   

#WordTranslation
1hello  labas
2hi  sveikas
3Hello everyone!  Sveiki visi!
4How are you?  Kaip tu/jūs laikotės?
5Fine, thank you.  Ačiū, gerai.
6And you?  O kaip tu/jūs?
7Very well  labai gerai
8Thank you  ačiū tau/jums
9Let's learn together!  Mokykimės kartu!
10Good luck!  Sėkmės!
11Very good!  Labai gerai!
12Correct!  teisingas, teisus
13That is great!  Puiku!
14Of course!  Žinoma!
15As I Said.  Kaip ir sakiau.
16Spell your name.  Ištarti savo vardą paraidžiui.
17think  galvoti
18I sink.  Aš skęstu.
19that  ten / ta
20What?  Kas?
21Where?  Kur?
22Why?  Kodėl?
23good bye  viso gero
24bye bye  viso gero
25See you soon.  Iki greito.

Išduodamas kursų baigimo pažymėjimas


Užrašai   

Pasisveikinimas

Pirmoje anglų kalbos pamokoje susipažinsite su keliomis pasisveikinimo frazėmis, abėcėle ir fonetiniais garsais.

Pradžioje pasisveikinkime. Jūsų anglų kalbos mokytoja Jolanta, pokalbiuose bus Džioly (Joly), o kolega Paulius – Poly (Pauly). Taigi sveikinamės angliškai.

  hello
Labas

Garsą "ch" tarkite minkštai. Žodis "hello" vartojamas kai norite pasakyti "Labas". Taip jūs mandagiai ir šiltai pasisveikinate su pažįstamais, draugais, kolegomis. Yra kitas žodelis:

  hi
Sveikas

Hi galime versti Sveikas. Šis žodis vartojamas šnekamojoje kalboje dažniausiai sveikinantis su labai artimais bičiuliais ar draugais. Pasisveikinsime su Pauliumi.

 • - Hello, Pauly.
 • - Hi, Joly!

Toliau teiraujamės, kaip žmogus laikosi, kaip jam sekasi. Klausiame:

  How are you?
Kaip sekasi?

Į klausimą "How are you?" reikia atsakyti "Ačiū, gerai". Tai skamba štai taip:

  Fine, thank you..
Ačiū, gerai.
Fine, thank you. Anglų kalboje žodžių tvarka labai griežta. Lietuvių kalboje žodžius dėliojame taip, kaip mums skamba gražiau, literatūriškiau. Todėl lietuviškai sakome Ačiū, gerai. O angliškai tai skamba, gerai, ačiū. Žodyje "thank you" yra šveplas garsas "TH", kurį tariame dantis prispaudus liežuviu ir pučiant per tarpą orą, lyg bandant pasakyti lietuvišką garsą "S".

Žodyje "fine", girdime "f", tačiau žodyje thank you yra šveplukas "th", ne "f".

O dabar dar kartą pasisveikiname ir paklausiame kaip sekasi mūsų bičiuliui.

 • - Hello, Pauly.
 • - Hi Joly. How are you?
 • - Fine, thank you.

Neskubėkite, susikoncentruokite ir kartokite su mumis. O dabar aš pasakysiu lietuviškai, jūs sau pakartokite angliškai ir po nedidelės pauzės, pasitikrinkite su manimi.

 • - Labas, Pauliau.
 • - Sveika, Jolanta.
 • - Kaip tau sekasi?
 • - Ačiū, gerai!

Toliau kalbant paklausiame, o kaip laikosi mūsų pašnekovas. Labai paprastai galime paklausti:

  And you?
O kaip tu?

Dar kartą pakartojam visą pokalbį.

 • - Hello, Pauly.
 • - Hi, Joly!
 • - How are you?
 • - Fine, thank you. And you?
 • - Very well, thank you.

Taigi aš Pauliui atsakau: Ačiū, labai gerai.

  Very well
labai gerai

Pakartokime žodį ačiū. Jis vartojamas kartu su įvardžiu tau. Ačiū tau.

  thank you.
Ačiū tau.

Abecėlė ir fonetiniai garsai

Pasisveikinti ir paklausti kaip sekasi, kaip laikosi mūsų pašnekovas, jau galėsime! Atsisveikinimo frazę pasimokysime pamokos gale. O dabar žengiame toliau ir susipažinkime su anglų kalbos abėcėle. Šioje abėcėlėje dvidešimt šešios lotyniškos raidės. Pasiklausykite:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Šios raidės panašios į lietuviškas, kilmė ta pati, iš lotynų kalbos, bet jų tarimas skiriasi. Todėl jei mes sakome raidė A, tai nereiškia, kad ši raidė taip pat bus tariama angliškai. Tik kelios iš jų tariamos taip pat, kaip ir lietuvių kalboje.

a - ei h - eitč o - eu v - vi
b - bi i - ai p - pi w - dablju
c - si j - džei q - kju x - eks
d - di k - kei r - a(r) y - wai
e - i l - el s - es z - zed
f - ef m - em t - ti
g - dži n - en u - ju

Lietuvių kalboje neturime tokių raidžių kaip q - kju, w - dablju, x - eks.

Tokios lietuviškos raidės kaip e, g, h, i, r tariamos labai neįprastai. Nesumaišykite raidžių C - si ir S - es. Ta, kuri abėcėlės pradžioje, tariama SI, o ta, kur pabaigoje ES.

E - i, G - dži, H - eitč, I - ai, R - a(r)

Labai lengva mokytis abėcėlės dainuojant. Paklausykite dainelės. Dainelę išmoksite labai greitai, tik nepamirškite, kad reikia ne tik mokėti raides padainuoti, bet ir gerai žinoti jų pavadinimus.

Anglų kalbos abėcėlė plačiau


Prisistatydami jūs pasakote savo vardą, pavardę. Britai iškart prašo pasakyti tai paraidžiui, nes pildant dokumentus, būtina taisyklinga jūsų asmenybės informacija, o ištart jūsų vardus ar pavardes britams, patikėkite, labai sunku. Todėl, išgirdusi prašymą:

  Spell your name..
Ištarkite savo vardą paraidžiui.

Aš savo vardo Jolanta raides sakau taip: džei, eu, el, ei, en, ti, ei.

Joly raidės: džei, eu, el, wai.

Pauly raidės: pi, ei, ju,el, wai.


Užduotys

1. Dabar pabandykite pasakyti savo vardą paraidžiui. Užsirašykite, kad būtų lengviau ir pabandykite pasakyti paraidžiui.

2. Parašykite ir išmokite angliškai tarti jūsų draugo/draugės/vyro/žmonos/tėčio/mamos/anūkų/šuns ar katės vardus.

3. O dabar žaisime atvirkščiai - mes jums sakysime raides, o jūs jas jungsite į žodį ir gausite vardus. Taigi, pasižiūrėkite į raides ir pabandykite pasakyti, koks tai yra vardas?

a(r), ei, em, ju, en, i

ir dar vienas vardas:

dži, i, a(r), ei, (ar), di, ei, es.

Šaunuoliai! Ir kokius vardus gavote?

Atsakymai parašyti 1 pamokos užrašų pabaigoje.


Fonetiniai garsai

Anglų kalboje tarimas labai skirtingas nuo rašybos. Beveik kiekvieną žodį mokomės mintinai. Vienaip tariame - kitaip rašome. Pasimokykime tarti.

Anglų kalboje yra du garsai, kurie tariami švepluojant. Juos abu sudaro raidės TH. Reikia išmokti juos tarti. Todėl, jei šiuo metu klausantis mūsų pamokėlės turite galimybę, pasiimkite veidrodėlį ir žiūrėdami į savo atvaizdą jame darykite tai, ką jums sakau: iškiškite liežuvį, švelniai prispauskite jį dantimis ir per atsiradusį tarp dantų ir liežuvio tarpą pūskite orą, lyg tardami garsą S. Gaunasi th( s ).

Šis garsas sutinkamas žodyje:

  think
galvoti
  I think.
Aš galvoju.

Jei prastai išmoksite tarti garsą th( s ), visai to nenorėdami pakeisite sakinio prasmę. Taigi jei ištarsite I sink, tai reikš, kad jūs skęstate.

  I sink.
Aš skęstu.

Kitas garsas, kurį reikia išmokti, garsas TH( z ). Liežuvio ir dantų padėtis tokia pati, kaip ir prieš tai buvusio garso. Liežuvio galiukas iškištas ir lengvai prispaustas dantimis. Dabar tarkime z. Taigi pučiant orą tarp dantų ir liežuvio tariame th. Lūpos šių garsų tarime nedalyvauja.

  that
tas arba ta

Išmokome du šveplus garsus th( z ) ir th( s ).

Kiti garsai tiek daug pastangų nereikalauja. Tačiau garsą w pasimokysime. Ši garsą žymi raidė W [dablju]. Ji randama tokiuose žodžiuose kaip what, when, why, where. Sudėkite lūpas taip, lyg norėtumėte pakštelti mielam žmogui į žanduką.

  What?
Kas?

Šis žodis reiškia kas, kai kalbama apie daiktus ir gyvūnus. Jis dar turi ir daugiau reikšmių, bet šiandien apie jas nekalbėsime. Sekantis žodis:

  Where?
Kur?

Kartokite kelis kartus, kad išmoktumėte taisyklingai tarti.

  Why?
Kodėl?

Šaunuoliai. Taigi pramokome įvairių garsų, susipažinome su anglų kalbos abėcėle ir išmokome pasisveikinti, paklausti kaip sekasi.


Atsisveikinimas

Atsisveikindami sakome:

  good bye
viso gero

Į tokį atsisveikinimą draugui galime atsakyti:

  bye bye
viso gero

Tai vartojama šnekamojoje kalboje. O išsireiškimas See you soon reiškia "Iki greito. Arba greit pasimatysime".

  See you soon.
Iki greito.

Dialogas:

 • - Good bye.
 • - Bye bye. See you soon.

 • - Good bye, Paulius.
 • - Bye bye, Jolanta. See you soon.

Užduoties atsakymai

1. Ramunė

2. Gerardas

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.


Patiko pamoka? Norite išmokti anglų kalbą? Pirkti pamokas

Atsiliepimai