Dvidešimta pamoka

Žodžių junginiai 'much', 'many', 'a lot of', 'lots of' bei Past Simple tense laikas.

anglų kalbos kursai

Tęsime pažintį su would like ir būdvardžiais, pasikalbėsime apie filmus. Žodžių junginiai much/many, a lot of, lots of taip pat pasieks jus. Be to dar susipažinsime su nauju Past Simple Tense - būtuoju paprastuoju laiku.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą anglų kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 27 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1to order  užsakyti
2the best  geriausias
3the worst  blogiausias
4far  toli
5a minute ago  prieš minutę
6to pass exams  išlaikyti egzaminus

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Notes   

 • - Good day. This is your English teacher Joly and careful student Pauly.
 • - Hello. Nice to meet you online.

Ką gi, tęskime mokslus. Šiandien jau 20-oji mūsų pamokėlė. Joje tęsime pažintį su would like ir būdvardžiais, pasikalbėsime apie filmus. Žodžių junginiai much/many, a lot of, lots of taip pat pasieks jus. Be to dar susipažinsime su nauju past simple tense - būtuoju paprastuoju laiku. Šioje pamokoje bus naujų žodžių, kurių vertimo nepateiksime. Juos surasti žodyne bus jūsų užduotis. Tad pirmyn.

Prisiminkime išsireiškimą:

  Would you like?
Ar norėtumėte?

Kai ko nors pageidaujate, sakote - I would like... Norime primint, kad anglų kalboje vartojami trumpiniai, todėl dažniausiai girdėsime - I'd like, o ne I would like. Tad į klausimą What would you like? atsakyti galite trumpiniu - I'd like some juice. I'd like a banana.

 • - What would you like, Pauly?
 • - I'd like some coffee and a cake. What would you like, Joly?
 • - I'd like a glass of mineral water.

Beje, would like vartojama su visais asmenimis.

He would like - he'd like - jis norėtų

She would like - she'd like - ji norėtų

We would like - we'd like - mes norėtume

You would like - you'd like - tu norėtum arba jūs norėtumėte

They would like - they'd like - jie norėtų.

Su išsireiškimu would like vartojama ir bendratis. Prisiminkite praeitos pamokos dialogą restorane. Padavėjas klausė: Would you like to order?

  to order
užsakyti

Šalia would like stovi bendratis - to order. Nepamirškite bendraties dalelytes to. Tad pasipraktikuokime:

We would like to buy a new house.

They would like to go out tonight.

She would like to get a car for her birthday.

My sister would like to pass her exams.

  to pass exams
išlaikyti egzaminus
 • - Well, Pauly. What would you like to do after the lesson?
 • - I'd like to have dinner. Later I'd like to have some relax. And in the evening I'd like to play basketball with my friends.
 • - That sounds nice.
 • - What would you like to do after our lesson?
 • - I'd like to go to the cinema.
 • - Oh. What kind of film would you like to see?
 • - I'd like to see a drama.
 • - Do you like dramas?
 • - like different kind of films - comedies, dramas, psychological, romantic, adventure, historical films. What I do not like - horror films and thrillers.
 • - I like thrillers and action films.
 • - But they can be scary and violent. I like funny, exciting, interesting films.
 • - I don't like silly films for sure. Action films aren't silly or boring. They are exciting, thrilling. That is why I like them.
 • - What is your favourite film?
 • - My favourite film is AVATAR. What is your favourite film?
 • - I like a lot of films. I like "THE BODYGUARD" with Kevin Costner and Whitney Houston. I also like "MEET JOE BLACK' with Brad Pitt and Anthony Hopkins. And lots of other films. Do you have a favourite actor or actress?
 • - My favourite actor is John Travolta. Who is your favourite actor?
 • - I do like Nikolas Cage. He is charismatic. And, Pauly, do you watch cartoons?
 • - Sometimes.

Dialoge paminėjome - a lot of ir lots of - tai išsireiškimai reiškiantys tą patį - "daug".

A lot of people - daug žmonių

Lots of books - daug knygų


Žodeliai - many ir much taip pat reiškia "daug". Tačiau juos daugiau vartojame neigiamuose arba klausiamuosiuose sakiniuose, o a lot of arba lots of - teigiamuose sakiniuose.

Svarbu: žodis "much" naudojamas nesuskaičiuojamiems daiktavardžiams, o "many" - suskaičiuojamiems. "A lot of" ir "lots of" tinka tiek suskaičiuojamiems, tiek nesuskaičiuojamiems daiktavardžiams.

Nesuskaičiuojamieji daiktavardžiai vartojami su much:

Much coffee - daug kavos

Much snow - daug sniego

Much sugar - daug cukraus

Much sand - daug smėlio

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.