20 anglų patarlių kiekvienam


palace

Obuolys nuo obels netoli rieda, ką pasėsi, tą ir pjausi, aukštai kilęs, žemai krisi – tai tik kelios iš daugybės lietuviškų patarlių, kurios mus moko gyvenimo tiesų.  O ko mus gali išmokyti anglų patarlės? Pažvelkime, ko mus išmokyti gali anglų išmintis. Svarbu pridurti dar ir tai, kad būtent pažintis su šiomis patarlėmis yra labai naudinga kiekvienam svetimtaučiui – jose atskleis, kaip gyvena, kuo tiki ir ką vertina šios tautos žmonės.


 1. When in Rome, do as the Romans. - Romoje elkis kaip romėnas.

 2. Hope for the best, but prepare for the worst. - Tikėkis geriausio, bet ruoškis blogiausiam.

 3. You are what you eat. - Tampame tuo, ką valgome.

 4. A ship is safe in harbor, but that's not what ships are for. - Laivas, kuris stovi uoste yra saugus. Bet laivai statomi ne tam.

 5. I'm not rich enough to buy cheap things. - Aš ne toks turtingas, kad pirkčiau pigius daiktus.

 6. A bird in hand is worth two in the bush. - Geriau vienas paukštis rankose, nei du krūmuose.

 7. It's better to give than to receive. - Geriau duoti, negu imti.

 8. Everyone wants to go to heaven but nobody wants to die. - Visi nori į dangų, bet niekas nenori mirti.

 9. Don't put all your eggs in one basket. - Nelaikyk visų kiaušinių viename krepšyje.

 10. You catch more flies with honey than with vinegar. - Medumi priviliosi daugiau musių nei actu.

 11. Never put off until tomorrow what you can do today. - Nedaryk rytoj, jei gali padaryti tuoj.

 12. All good things must come to an end. - Visi geri dalykai turi pradžią ir pabaigą.

 13. An apple a day keeps the doctor away. - Jei kiekvieną dieną suvalgai po vieną obuolį, gali užmiršti kelią pas gydytojus.

 14. No man is an island. - Nė vienas žmogus nėra sala.

 15. The pen is mightier than the sword. - Parkeris galingesnis už kardą.

 16. Birds of a feather flock together. - Tos pačios plunksnos paukščiai sueina.

 17. Fortune favors the bold. - Sėkmė teikia pirmenybę drąsiausiems.

 18. Keep your friends close and your enemies closer. - Draugus laikyk arti, o priešus dar arčiau.

 19. It is better to have loved and lost than never to have loved at all. - Geriau mylėti ir prarasti, negu apskritai niekada nemylėti.

 20. Laughter is the best medicine. - Juokas yra geriausias vaistas.


Anglų kalbos kursai