Skip to Content

Pirma pamoka - NEMOKAMA

Norite greitai ir linksmai išmokti anglų kalbą? Užmirškite nuobodžius, brangiai kainuojančius kursus – mokykitės kur kas efektyviau su anglu24.lt. Anglų kalbos kursai sudaryti iš audio pamokų, užrašų, žodyno ir vaizdinės medžiagos.
 

Pradėkime nuo pirmosios nemokamos pamokos! Let's begin!
 

Pirmą pamoką išbandė virš 662 000 žmonių!

 

Pastaba: pirmoji pamoka yra pavyzdinė ir visiškai nemokama, tad matysite visą jos turinį: audio bei video medžiagas, žodynėlį, taip pat galėsite pasitikrinti tarimą, peržiūrėti pamokos užrašus bei parsisiųsti audio mp3 formatu.

 

 

 

 

Audio įrašas - tai vienas svarbiausių faktorių mūsų mokymosi procese. Kiekvienoje pamokoje audio įrašas trunka 20-25 minutes. Audio pamokas jūs galite klausytis tiesiai iš anglu24.lt svetainės arba parsisiųsti ir klausyti jas jums patogiu metu. Gero klausymosi!

Trukmė - 25 minutės

pamokos audio medžiaga

Parsisiųsti audio mp3 formate

 

 

Patiko pirma pamoka?

Išduodamas kursų baigimo pažymėjimas

 

 

Anglų kalbos pamokas papildo vaizdo medžiaga. Žiūrėdami video, greičiau įsisavinsite naujus žodžius ir frazes, taip pat įtvirtinsite tarimą bei rašybą.

 

Trukmė - 25 minutės.

 

 

 

 

Žodis

Tarimas

Vertimas

 Hello
audio žodynas
 Labas
 Hi
audio žodynas
 Sveikas
 How are you?
audio žodynas
 Kaip tu/jūs laikotės?
 Fine, thank you
audio žodynas
 Ačiū, gerai
 And you?
audio žodynas
 O kaip tu/jūs?
 Very well
audio žodynas
 Labai gerai
 Thank you
audio žodynas
 Ačiū tau/jums
 Spell your name
audio žodynas
 Ištarti savo vardą paraidžiui
 Think
audio žodynas
 Galvoti
 I sink
audio žodynas
 Aš skęstu
 That
audio žodynas
 Tas arba ta
 What
audio žodynas
 Kas
 Where
audio žodynas
 Kur
 Why
audio žodynas
 Kodėl
 Good bye
audio žodynas
 Viso gero
 Bye bye
audio žodynas
 Viso gero
 See you soon
audio žodynas
 Iki greito

 

 

 

Patiko pirma pamoka?

Išduodamas kursų baigimo pažymėjimas

 

Pasisveikinimas


Pirmoje anglų kalbos pamokoje susipažinsite su keliomis pasisveikinimo frazėmis, abėcėle ir fonetiniais garsais.

Pradžioje pasisveikinkime. Jūsų anglų kalbos mokytoja Jolanta, pokalbiuose bus Džioly (Joly), o kolega Paulius – Poly (Pauly). Taigi sveikinamės angliškai.

Hello - Labas

 

Garsą ch tarkite minkštai. Žodis hello vartojamas kai norite pasakyti Labas. Taip jūs mandagiai ir šiltai pasisveikinate su pažįstamais, draugais, kolegomis. Yra kitas žodelis:

Hi - Sveikas

 

Hi galime versti Sveikas. Šis žodis vartojamas šnekamojoje kalboje dažniausiai sveikinantis su labai artimais bičiuliais ar draugais. Pasisveikinsime su Pauliumi.

- Hello, Pauly.

- Hi, Joly!

 

Toliau teiraujamės, kaip žmogus laikosi, kaip jam sekasi. Klausiame:

How are you? - Kaip sekasi?

 

Į klausimą How are you? reikia atsakyti Ačiū, gerai. Tai skamba štai taip:

Fine, thank you - Ačiū, gerai.

 

Fine, thank you. Anglų kalboje žodžių tvarka labai griežta. Lietuvių kalboje žodžius dėliojame taip, kaip mums skamba gražiau, literatūriškiau. Todėl lietuviškai sakome Ačiū, gerai. O angliškai tai skamba, gerai, ačiū. Žodyje thank you yra šveplas garsas TH, kurį tariame dantis prispaudus liežuviu ir pučiant per tarpą orą, lyg bandant pasakyti lietuvišką garsą S.

Žodyje fine, girdime f, tačiau žodyje thank you yra šveplukas th, ne f.

O dabar dar kartą pasisveikiname ir paklausiame kaip sekasi mūsų bičiuliui.

- Hello, Pauly.

- Hi Joly. How are you?

- Fine, thank you.

 

Neskubėkite, susikoncentruokite ir kartokite su mumis. O dabar aš pasakysiu lietuviškai, jūs sau pakartokite angliškai ir po nedidelės pauzės, pasitikrinkite su manimi.

- Labas, Pauliau.

- Sveika, Jolanta.

- Kaip tau sekasi?

- Ačiū, gerai!

 

Toliau kalbant paklausiame, o kaip laikosi mūsų pašnekovas. Labai paprastai galime paklausti:

And you? - O kaip tu?


Dar kartą pakartojam visą pokalbį.

- Hello, Pauly.

- Hi, Joly!

- How are you?

- Fine, thank you. And you?

- Very well, thank you.

 

Taigi aš Pauliui atsakau: Ačiū, labai gerai.

Very well - labai gerai

 

Pakartokime žodį ačiū. Jis vartojamas kartu su įvardžiu tau. Ačiū tau.

Thank you - Ačiū tau.

 

 

Abecėlė ir fonetiniai garsai
 

Pasisveikinti ir paklausti kaip sekasi, kaip laikosi mūsų pašnekovas, jau galėsime! Atsisveikinimo frazę pasimokysime pamokos gale. O dabar žengiame toliau ir susipažinkime su anglų kalbos abėcėle. Šioje abėcėlėje dvidešimt šešios lotyniškos raidės. Pasiklausykite:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Šios raidės panašios į lietuviškas, kilmė ta pati, iš lotynų kalbos, bet jų tarimas skiriasi. Todėl jei mes sakome raidė A, tai nereiškia, kad ši raidė taip pat bus tariama angliškai. Tik kelios iš jų tariamos taip pat, kaip ir lietuvių kalboje.

a - ei, b - bi, c - si, d - di, e - i, f- ef, g - dži, h - eitč, i - ai, j - džei, k - kei, l - el, m - em, n - en, o - eu, p - pi, q-kju, r - a(r), s - es, t - ti, u - ju, v - vi, w - dablju, x - eks, y - wai, z - zed.

 

Lietuvių kalboje neturime tokių raidžių kaip q - kju, w - dablju, x - eks.

 

Tokios lietuviškos raidės kaip e, g, h, i, r tariamos labai neįprastai. Nesumaišykite raidžių C - si ir S - es. Ta, kuri abėcėlės pradžioje, tariama SI, o ta, kur pabaigoje ES.

E - i, G - dži, H - eitč, I - ai, R - a(r)


Labai lengva mokytis abėcėlės dainuojant. Paklausykite dainelės. Dainelę išmoksite labai greitai, tik nepamirškite, kad reikia ne tik mokėti raides padainuoti, bet ir gerai žinoti jų pavadinimus.

Anglų kalbos abėcėlė plačiau

 

Prisistatydami jūs pasakote savo vardą, pavardę. Britai iškart prašo pasakyti tai paraidžiui, nes pildant dokumentus, būtina taisyklinga jūsų asmenybės informacija, o ištart jūsų vardus ar pavardes britams, patikėkite, labai sunku. Todėl, išgirdusi prašymą:

Spell your name - Ištarkite savo vardą paraidžiui

 

Aš savo vardo Jolanta raides sakau taip:

džei, eu, el, ei, en, ti, ei.

Joly raidės:

džei, eu, el, wai.

Pauly raidės:

pi, ei, ju,el, wai.

 

Užduotys

1. Dabar pabandykite pasakyti savo vardą paraidžiui. Užsirašykite, kad būtų lengviau ir pabandykite pasakyti paraidžiui.

2. Parašykite ir išmokite angliškai tarti jūsų draugo/draugės/vyro/žmonos/tėčio/mamos/anūkų/šuns ar katės vardus.

3. O dabar žaisime atvirkščiai - mes jums sakysime raides, o jūs jas jungsite į žodį ir gausite vardus. Taigi, pasižiūrėkite į raides ir pabandykite pasakyti, koks tai yra vardas?

a(r), ei, em, ju, en, i

ir dar vienas vardas:

dži, i, a(r), ei, (ar), di, ei, es.

 

Šaunuoliai! Ir kokius vardus gavote?

Atsakymai parašyti 1 pamokos užrašų pabaigoje.

 

Fonetiniai garsai


Anglų kalboje tarimas labai skirtingas nuo rašybos. Beveik kiekvieną žodį mokomės mintinai. Vienaip tariame - kitaip rašome. Pasimokykime tarti.

Anglų kalboje yra du garsai, kurie tariami švepluojant. Juos abu sudaro raidės TH. Reikia išmokti juos tarti. Todėl, jei šiuo metu klausantis mūsų pamokėlės turite galimybę, pasiimkite veidrodėlį ir žiūrėdami į savo atvaizdą jame darykite tai, ką jums sakau: iškiškite liežuvį, švelniai prispauskite jį dantimis ir per atsiradusį tarp dantų ir liežuvio tarpą pūskite orą, lyg tardami garsą S. Gaunasi th( s ).

Šis garsas sutinkamas žodyje:

Think - galvoti

I think - aš galvoju

 

Jei prastai išmoksite tarti garsą th( s ), visai to nenorėdami pakeisite sakinio prasmę. Taigi jei ištarsite I sink, tai reikš, kad jūs skęstate.

I sink - aš skęstu

 

Kitas garsas, kurį reikia išmokti, garsas TH( z ). Liežuvio ir dantų padėtis tokia pati, kaip ir prieš tai buvusio garso. Liežuvio galiukas iškištas ir lengvai prispaustas dantimis. Dabar tarkime z. Taigi pučiant orą tarp dantų ir liežuvio tariame th. Lūpos šių garsų tarime nedalyvauja.

That - tas arba ta

 

Išmokome du šveplus garsus th( z ) ir th( s ).

Kiti garsai tiek daug pastangų nereikalauja. Tačiau garsą w pasimokysime. Ši garsą žymi raidė W [dablju]. Ji randama tokiuose žodžiuose kaip what, when, why, where. Sudėkite lūpas taip, lyg norėtumėte pakštelti mielam žmogui į žanduką.

What - kas

 

Šis žodis reiškia kas, kai kalbama apie daiktus ir gyvūnus. Jis dar turi ir daugiau reikšmių, bet šiandien apie jas nekalbėsime. Sekantis žodis:

Where - kur

 

Kartokite kelis kartus, kad išmoktumėte taisyklingai tarti.

Why - kodėl

 

Šaunuoliai. Taigi pramokome įvairių garsų, susipažinome su anglų kalbos abėcėle ir išmokome pasisveikinti, paklausti kaip sekasi.

 

Atsisveikinimas

 
Atsisveikindami sakome:

Good bye - viso gero

 

Į tokį atsisveikinimą draugui galime atsakyti:

Bye bye - viso gero

 

Tai vartojama šnekamojoje kalboje. O išsireiškimas See you soon reiškia Iki greito. Arba greit pasimatysime.

See you soon - iki greito

Dialogas:

- Good bye.
- Bye bye. See you soon.

- Good bye, Paulius.
- Bye bye, Jolanta. See you soon

 

Užduoties atsakymai

  1. Ramunė
  2. Gerardas

 

 

 

Parsisiųskite pirmos pamokos audio medžiagą ir užrašus.

Pirma pamoka. Trukmė - 25 minutės
Versija spausdinimui

Kaip parsisiųsti? Tiesiog spauskite atsiuntimo mygtuką. Jei neprasideda siuntimas, tada:

  1. Spauskite dešinį pelės mygtuką ant MP3 arba UŽRAŠAI mygtukų;
  2. Atsidarys papildomas meniu;
  3. Pasirinkite "Save link as / Save target as / Download Linked File" (Išsaugoti kaip);
  4. Nurodykite, kur išsaugoti kompiuteryje, ir spauskite "Save" (Išsaugoti);
  5. Prasidės siuntimas.

>> 2 pamoka

Patiko pirma pamoka?

Komentarai

Pirmoji pamokėlė labai patiko, norėčiau mokytis toliau.

Smile Sunku atsitraukti. L. AČIŪ Jums, kad yra tokia svetainė.Viskas l. aiškiai nurodyta.

Labas vakaras. Pirmoji pamokele labai patiko , tad kuo greiciau stengsiuos isigyti visa pamoku paketa . Aciu Jums ,kad esate . Smile

Ačiū, kad yra tokios anglų pamokos.Noras yra mokytis, nes gali mokytis kada nori Smile Wink

Zodzius rasau gerai.Bet tarti juos ir suprasti tariant angliskai labai sunku.Jei parasius dauguma jau suprantu,tai kai taria ne.Tikiuosi ismokti cia.Geda,gyvenu sestas menuo Wisbeche,o nesuprantu ka kalba,arba suprantu nedaug

Mary
man -58metai,mokykloje mokiausi vokieciu kalba,o dabar-turedama daug laisvo laiko,nutariau pasimokyti anglu kalbos-del bendro issilavinimo,pradzioje atrode,kad tai neimanoma,bet dabar po truputi svieseja akyse

Labai gera pamoka....
As einu i 6 klase ir kai buna man anglu pamoka tokie sunkus ne zodziai,o temos pvz: Present continuos.....
As viena pati moku tema Present continuous ir greit ismokt gali...
Kai reikia irasyt ar parasyt angliskai ar irasyti praleista zodi labai sunku padaryti man.....
Man irgi sunki gramatika ypac... Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Innocent

idomus:)

Mokomes mokykloje anglu k. didžiaja daly bet jeigu nori būti pirmūnas aš noriu ir mokinuosi čia papildomai Smile Neperku paskaitau pažiūriu filmukus per youtube anglu24 ir kopi į aukštumas Smile norečiau sunkesniu ir už extra lygi Wink ir diktantu norečiau kad būtų Sad

Laba diena, o pirkti vertėtų, nes youtube tik keli video filmukai, bendram susipažinimui. Pamokose visko daug daugiau.

manoanglu truputi stipriau nei cia yra bet as is abieju mokaus kolkas sunkiai sekas bet viskas po truputi ypac gramatika sunku ir skaitimas,UK einu dar i ESOL kursus bet tik gaila jog 4 h perr week tad gerai ir cia pasimokiti. bet tikrai yra verta nusipirkti. Smile Wink

Laba diena, labai patiko pirmoji pamokele, noriu suzinoti, kaip ir kada isduodami pazymejimai, uzsisakius pilna paketa, A1+A2+B1, aciu

Laba diena!

Smagu, kad patiko pirmoji pamoka. Kitos pamokos patiks lygiai taip pat Smile

Kaip gauti pažymėjimą?
 

1. Pažymėjimą gali gauti Anglu24 mokiniai įsigiję visas (A ir B lygio) pamokas (nėra svarbu ar perka visas iškart ar dalimis - svarbu pabaigoje turėti visas 57 pamokas)

2. Testo atlikimo nuoroda yra meniu MANO (ją matys tik pirkę visas pamokas)

3. Testą galima bandyti atlikti 3 kartus

4. Išlaikymo procentas 75%

5. Atlikimo laikas neribojamas

6. Atspausdintą ir pasirašytą pažymėjimo originalą išsiųsime Jums paštu (parašykite savo adresą info@anglu24.lt)

 

Pagarbiai,
Anglu24.lt pagalba

Labai patiko

Smile Smile sveiki aciu uz patarima stengsiuosi kiekviena diena klausytis jusu pamoku

Sveiki, ačiū už patarimus. Stengsiuos pirmą pamoką išmokti gerai.
Pagarbiai,
Eugenija

niekas nesiseka isvis niekas y galva neina nebe zinau kaip ismokti

Sveiki Sigita,

mokantis dažnai užplūsta baimės ir abejonės, bet reikia mokytis toliau. Viskas priklauso tik nuo jūsų ir nuo jūsų įdėtų pastangų. Mūsų pamokos yra aiškiai išdėstytos ir nuoseklios, todėl neišmokti tiesiog neįmanoma Smile Tiesiog turite atrasti sau patogiausią mokymosi būdą, laiką ir aplinką :) 

Linkėjimai,

Anglu24.lt pagalba

Pradedu nuo nulio,kaip seksis bus matyt.

sorry radau jau:D,ne visi akli diena mato:)))...

sveiki,kas gali patarti,kaip persirasyti i mp3grotuva?..noriu dirbdamas mokytis...nusipirkau visas pamokas,bet prie kopiuterio priristas buti nenoriu:)...

Man patiko pirmoji pamokele ir noreciau mokytis toliau, tik kaip man isigyti visas pamokas, jei as jau gyvenu JAV, o mokytis labai reikia :Cool

Laba diena,

labai smagu girdėti, kad jums patiko mūsų pamokėlė. Jeigu gyvenate JAV ir norite įsigyti mūsų pamokas yra 3 būdai tą padaryti:


  1. Galite paprašyti artimųjų, gyvenančių Lietuvoje tą padaryti už Jus. 
  2. Jei neturite, kas už jus sumokėtų Lietuvoje, patogiausias būdas - tarptautinė Paypal sistema.
  3. Kitas būdas - tiesioginis pavedimas į Anglu24.lt banko sąskaitą.

Pagarbiai,

Anglu24.lt pagalba

pirma pamoka patiko bet nezinau kaip toliau ar apsimoka pirkti
Smile

sveiki. siandien nusipirkau visas pamokas. aciu kurybiniai grupei. pagarbiai.rimas

Sveiki, ar yra visu pamoku pilni komplektai su audio, video, zodyneliu ir uzrasais? Aciu.
Ar butinai turi tik tas zmogus pirkti pamokas, kuris pamokomis naudosisi ar gali kitas zmogus, nupirkti, o kitas naudosis, aiskiau sakant nori padaryti dovana?

Laba diena,

taip, visų pamokų struktūra yra vienoda. Visose pamokose rasite video ir audio medžiagą, konspektus bei žodynėlį. Be abejo, pamokas galima padovanoti. Anglų kalbos kursai - išties puiki dovana! 

Sveiki.O kaip gi Ž raide angliskai parasyti ir tarti?A?

matosi kad tau tikrai reikia anglu pamokeliu Crazy Crazy Crazy

Anglų kalboje ž,š,ą,į,ų,ū,č raidžių nėra Smile